(IS) 1 Timothy 5 : 1 Starijega ne karaj, nego ga upozori kao oca, mlađe kao braću;
(IS) 1 Timothy 5 : 2 Stare žene kao majke, mlađe kao sestre sa svom čistoćom!
(IS) 1 Timothy 5 : 3 Udovice poštuj, koje su zaista udovice!
(IS) 1 Timothy 5 : 4 Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, neka se nauče najprije svoju kuću poštovati i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
(IS) 1 Timothy 5 : 5 A koja je zaista udovica i usamljena, uzda se u Boga i ostaje u molitvama i u prošnjama noć i dan.
(IS) 1 Timothy 5 : 6 A ona koja je u slastima, mrtva je iako je i živa.
(IS) 1 Timothy 5 : 7 I ovo zapovijedaj, da budu besprijekorne!
(IS) 1 Timothy 5 : 8 Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.
(IS) 1 Timothy 5 : 9 Udovica neka se ne izabere mlađa od šezdeset godina, koja je bila jednome mužu žena,
(IS) 1 Timothy 5 : 10 I koja ima svjedočanstvo u dobrim djelima, ako je djecu odgojila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim djelom.
(IS) 1 Timothy 5 : 11 A mlađe udovice odbij; jer kad postanu raskošne protiv Krista, hoće da se udaju,
(IS) 1 Timothy 5 : 12 I navlače na se osudu, što prvu vjeru pokvariše.
(IS) 1 Timothy 5 : 13 A ujedno i besposlene uče se obilaziti po kućama, a ne samo besposlene, nego i jezične i radoznale, pa govore, što ne treba.
(IS) 1 Timothy 5 : 14 Hoću dakle, da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu domaćice, a nikakve prilike da ne daju protivniku za psovanje.
(IS) 1 Timothy 5 : 15 Jer se već neke okrenuše za sotonom.
(IS) 1 Timothy 5 : 16 Ako koji vjerni ili koja vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da se ne optereti crkva, da one, koje su zaista udovice, može zadovoljiti.
(IS) 1 Timothy 5 : 17 Starješine, koji su dobri predstojnici, dostojni su dvostruke časti, osobito koji se trude u riječi i nauci!
(IS) 1 Timothy 5 : 18 Jer Pismo govori: "Volu, koji vrše, ne zavezuj usta" , i "radnik je dostojan svoje plaće".
(IS) 1 Timothy 5 : 19 Protiv svećenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri i svjedoka!
(IS) 1 Timothy 5 : 20 A koji griješe, pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah!
(IS) 1 Timothy 5 : 21 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima, da ovo držiš bez predrasude, ne čineći ništa iz pristranosti.
(IS) 1 Timothy 5 : 22 Ruku brzo ne polaži ni na koga, niti budi dionik tuđih grijeha! Drži sebe čista!
(IS) 1 Timothy 5 : 23 Više ne pij vode, nego pij pomalo vina zbog želuca i čestih svojih slabosti!
(IS) 1 Timothy 5 : 24 Nekih su ljudi grijehi očevidni i idu na sud pred njima, a nekih idu za njima.
(IS) 1 Timothy 5 : 25 Tako su i dobra djela očevidna, i koja su drukčija, ne mogu se skriti.