(dkc) 1 Chronicles 1 : 1 Адам, Сит, Енос,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 2 Кајинан, Малелеило, Јаред,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 3 Енох, Матусал, Ламех,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 4 Ноје, Сим, Хам и Јафет.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 5 Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Месех и Тирас.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 6 А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 7 А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 8 А синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 9 А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 10 И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 11 А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 12 И Патрусеје и Хаслухеје, од којих изидоше Филистеји и Кафтореји.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 13 А Ханан роди Сидона првенца својега, и Хета,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 14 И Јевусеје и Амореје и Гергесеје,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 15 И Јевеје и Арукеје и Асенеје,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 16 И Арвадеје и Самареје и Аматеје.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 17 Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 18 А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 19 А Еверу се родише два сина; једноме беше име Фалек, јер се у његово време раздијели земља; а име брату његову Јектан.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 20 А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 21 И Адорама и Узала и Диклу,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 22 И Евала и Авимаила и Саву,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 23 И Офира и Евилу и Јовава: ти сви бјеху синови Јектанови.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 24 Сим, Арфаксад, Сала,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 25 Евер, Фалет, Рагав,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 26 Серух, Нахор, Тара,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 27 Аврам, то је Авраам.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 28 Синови Аврамови: Исак и Исмаило.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 29 Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 30 Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 31 Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 32 А синови Хетуре иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 33 А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви бјеху синови Хетурини.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 34 Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови бјеху Исав и Израиљ.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 35 Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 36 Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 37 Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 38 А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 39 А синови Лотанови: Хорије и Еман; а сестра Лотанова Тамна.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 40 Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аја и Ана.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 41 Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 42 Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 43 А ово су цареви који цароваше у земљи Едомској прије него се зацари цар над синовима Израиљевијем: Валак син Веоров, а граду му бјеше име Денава.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 44 А кад умрије Валак, зацари се на његово мјесто Јовав син Зарин од Восоре.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 45 А кад умрије Јовав, зацари се на његово мјесто Асом од земље Темановске.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 46 А кад умрије Асом, зацари се на његово мјесто Адад син Варадов, који исијече Мадијанце у пољу Моавском; а граду му бјеше име Гетем.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 47 А кад умрије Адад, зацари се на његово мјесто Самада из Масекаса.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 48 А кад умрије Самада, зацари се на његово мјесто Саул из Ровота на ријечи.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 49 А кад умрије Саул, зацари се на његово мјесто Валенон син Аховоров.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 50 А кад умрије Валенон, зацари се на његово мјесто Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му бјеше име Метевеила кћи Матраиде кћери Мезовове.
(dkc) 1 Chronicles 1 : 51 А кад умрије Адад, насташе кнезови у Едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 52 Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 53 Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар,
(dkc) 1 Chronicles 1 : 54 Кнез Магедило, кнез Ирам. То бјеху кнезови Едомски.