(JB) Galatians 1 : 1 Pavao, apostol - ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih -
(JB) Galatians 1 : 2 i sva braća koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji.
(JB) Galatians 1 : 3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista,
(JB) Galatians 1 : 4 koji sam sebe dade za grijehe naše da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga kao što je volja Boga i Oca našega,
(JB) Galatians 1 : 5 komu slava u vijeke vjekova! Amen.
(JB) Galatians 1 : 6 Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje,
(JB) Galatians 1 : 7 koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo.
(JB) Galatians 1 : 8 Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!
(JB) Galatians 1 : 9 Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.
(JB) Galatians 1 : 10 Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.
(JB) Galatians 1 : 11 Obznanjujem vam, braćo: evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi,
(JB) Galatians 1 : 12 niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista.
(JB) Galatians 1 : 13 Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustošio Crkvu Božju
(JB) Galatians 1 : 14 te sam u židovstvu, prerevno odan otačkim predajama, nadmašio mnoge vršnjake u svojem narodu.
(JB) Galatians 1 : 15 Ali kad se Onomu koji me odvoji već od majčine utrobe i pozva milošću svojom, svidjelo
(JB) Galatians 1 : 16 otkriti mi Sina svoga da ga navješćujem među poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju
(JB) Galatians 1 : 17 i ne uziđoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask.
(JB) Galatians 1 : 18 Onda nakon tri godine uziđoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana.
(JB) Galatians 1 : 19 Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova.
(JB) Galatians 1 : 20 Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem.
(JB) Galatians 1 : 21 Zatim dođoh u krajeve sirijske i cilicijske.
(JB) Galatians 1 : 22 Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji.
(JB) Galatians 1 : 23 One su samo čule: Negdašnji naš progonitelj sada navješćuje vjeru koju je nekoć pustošio
(JB) Galatians 1 : 24 i slavile su Boga zbog mene.