(UKR) Luke 20 : 1 І сталось одного з тих днів, як навчав Він народ у церкві та благовіствував, поприходили архиєреї та письменники з старшими,
(UKR) Luke 20 : 2 і промовили до Него, кажучи: Скажи нам, якою властю се робиш? або хто дав Тобі власть сю?
(UKR) Luke 20 : 3 Відказуючи ж рече до них: Спитаю вас і я про одну річ, і скажіть мені:
(UKR) Luke 20 : 4 Хрещеннє Йоанове з неба було чи від людей?
(UKR) Luke 20 : 5 Вони ж міркували в собі говорячи: Коли скажемо: З неба, казати ме: Чом же не поняли ви віри йому?
(UKR) Luke 20 : 6 Коли ж скажемо: Від людей, то ввесь народ покаменує нас; певен бо він, що Йоан пророк.
(UKR) Luke 20 : 7 І відказали, що не знають, звідкіля.
(UKR) Luke 20 : 8 А Ісус Їм рече: То й я не скажу вам, якою властю я се роблю.
(UKR) Luke 20 : 9 Почав же до народу глаголати приповість сю: Один чоловік насадив виноградник, та й дав його виноградарям, та й від'їхав на довгий час.
(UKR) Luke 20 : 10 І післав у пору до виноградарів слугу, щоб з овощу винограднього дали йому; виноградарі ж, побивши його, відослали впорожні.
(UKR) Luke 20 : 11 І післав ще другого слугу; вони ж і того, побивши та обезчестивши, відослали впорожні,
(UKR) Luke 20 : 12 І післав ще третього; вони ж і сього, поранивши, прогнали.
(UKR) Luke 20 : 13 Рече ж пан виноградинка: Що робити? пішлю сина мого любого: може, того побачивши, посоромлять ся.
(UKR) Luke 20 : 14 Побачивши ж його виноградарі, казали між собою, говорячи: Се наслїдник; ходімо вбємо його, щоб наше було наслїддє.
(UKR) Luke 20 : 15 І, викинувши його за виноградник, убили. Що ж робити ме пан виноградника?
(UKR) Luke 20 : 16 Прийде та й вигубить виноградарів сих, і дасть виноградник иншим. Почувши ж, сказали: Борони Боже!
(UKR) Luke 20 : 17 Він же, поглянувши на них, рече: Що ж се написано? Камінь, що відкинули будівничі; сей став ся головою угла?
(UKR) Luke 20 : 18 Всякий, хто впаде на той камінь, розібєть ся, на кого ж він упаде, розітре його.
(UKR) Luke 20 : 19 І шукали архиєреї та письменники наложити на Него руки тієї години, та боялись народу; зрозуміли бо що до них приповість сю сказав.
(UKR) Luke 20 : 20 І, назираючи Його, післали підглядників, що видавали себе за праведних, щоб схопити Його на слові та віддати старшині та власті игемоновій.
(UKR) Luke 20 : 21 І питали вони Його, кажучи: Учителю, знаємо, що право говориш, і навчаєш, і не дивиш ся на лице, а по правді на путь Божий наставляєш.
(UKR) Luke 20 : 22 Годить ся нам кесареві данину давати, чи нї?
(UKR) Luke 20 : 23 Постерігши ж їх підступ, рече до них: Що мене спокутуєте?
(UKR) Luke 20 : 24 Покажіть менї денария. Чиє мав обличчє і надпись? Озвавшися ж сказали: Кесареве.
(UKR) Luke 20 : 25 Він же рече їм: Оддайте ж оце кесареве кесареві, а Боже Богові
(UKR) Luke 20 : 26 І не могли вони схопити Його на слові перед народом; і, дивуючись одповіддю Його, мовчали.
(UKR) Luke 20 : 27 Приступивши ж тоді деякі з Садукеїв, котрі перечять, шо є воекресеннє, питали Його,
(UKR) Luke 20 : 28 говорячи: Учителю, Мойсей написав нам: Коли чий брат умре, мавши жінку, й сей бездітний умре, щоб узяв брат його жінку й воскресив насїннє братові своєму.
(UKR) Luke 20 : 29 Сім оце братів було; й первий, взявши жінку, умер бездітний.
(UKR) Luke 20 : 30 І взяв другий жінку, та й сей умер бездітний.
(UKR) Luke 20 : 31 І третій узяв її, та й не зоставили дітей, і повмирали.
(UKR) Luke 20 : 32 Опісля ж усїх умерла й жінка.
(UKR) Luke 20 : 33 Оце ж у воскресенню кому з них буде жінкою? сім бо мали її за жінку.
(UKR) Luke 20 : 34 І відказуючи рече їм Ісус: Сини сьвіту сього женять ся й видають заміж:
(UKR) Luke 20 : 35 которі ж удостоють ся дождати віку того й воскресення з мертвих, ті нї женять ся анї віддають заміж:
(UKR) Luke 20 : 36 бо ані вмерти не можуть, рівні бо ангелам і сини вони Божі, воскресення синами бувши.
(UKR) Luke 20 : 37 А що встають мертві, то й Мойсей показав коло купини, як зве Господа Богом Авраама, й Богом Ісаака, й Богом Якова.
(UKR) Luke 20 : 38 Бог же не мертвих а живих, всї бо Йому живуть.
(UKR) Luke 20 : 39 Озвавши ся ж деякі з письменників, казали: Учителю, добре глаголав єси.
(UKR) Luke 20 : 40 І більш не сьміли питати Його нї про що.
(UKR) Luke 20 : 41 Рече ж до них: Як се кажуть, що Христос син Давидів?
(UKR) Luke 20 : 42 А сам Давид говорить у книзї псальм: Рече Господь Господеві моєму: Сиди по правиці в мене,
(UKR) Luke 20 : 43 доки положу ворогів Твоїх підніжком ніг твоїх.
(UKR) Luke 20 : 44 Давид оце Господом Його зве: як же Він син Його?
(UKR) Luke 20 : 45 Як же слухав увесь народ, рече ученикам своїм:
(UKR) Luke 20 : 46 Остерегайтесь письменників, що бажають ходити в шатах, та люблять витання на торгах, та перві сїдалища по школах, та перві місця на бенкетах;
(UKR) Luke 20 : 47 що жеруть доми вдовиць, і для виду довго молять ся. Сї приймуть ще тяжчий осуд.