(DK) 1 Thessalonians 1 : 1 Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu i Gospodu Isusu Hristu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
(DK) 1 Thessalonians 1 : 2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas u molitvama svojima,
(DK) 1 Thessalonians 1 : 3 I spominjući bez prestanka vaše djelo vjere, i trud ljubavi, i trpljenje nada Gospoda našega Isusa Hrista, pred Bogom i ocem našijem,
(DK) 1 Thessalonians 1 : 4 Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš.
(DK) 1 Thessalonians 1 : 5 Jer jevanđelje naše ne bi k vama samo u riječi nego i u sili i u Duhu svetome, i u velikom priznanju, kao što znate kakovi bismo među vama vas radi.
(DK) 1 Thessalonians 1 : 6 I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha svetoga,
(DK) 1 Thessalonians 1 : 7 Tako da postadoste ugled svima koji vjeruju u Maćedoniji i u Ahaji.
(DK) 1 Thessalonians 1 : 8 Jer se od vas promče riječ Gospodnja ne samo u Maćedoniji i Ahaji, nego i u svako mjesto iziđe vjera vaša u Boga tako da nam nije trijebe što govoriti.
(DK) 1 Thessalonians 1 : 9 Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu živu i istinu,
(DK) 1 Thessalonians 1 : 10 I da čekate sina njegova s nebesa kojega vaskrse iz mrtvijeh, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji će doći.