(DK) Ephesians 1 : 1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:
(DK) Ephesians 1 : 2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
(DK) Ephesians 1 : 3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;
(DK) Ephesians 1 : 4 Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,
(DK) Ephesians 1 : 5 Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
(DK) Ephesians 1 : 6 Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,
(DK) Ephesians 1 : 7 U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,
(DK) Ephesians 1 : 8 Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
(DK) Ephesians 1 : 9 Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu,
(DK) Ephesians 1 : 10 Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,
(DK) Ephesians 1 : 11 Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,
(DK) Ephesians 1 : 12 Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,
(DK) Ephesians 1 : 13 Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja,
(DK) Ephesians 1 : 14 Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.
(DK) Ephesians 1 : 15 Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
(DK) Ephesians 1 : 16 Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,
(DK) Ephesians 1 : 17 Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,
(DK) Ephesians 1 : 18 I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima,
(DK) Ephesians 1 : 19 I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,
(DK) Ephesians 1 : 20 Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,
(DK) Ephesians 1 : 21 Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide.
(DK) Ephesians 1 : 22 I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,
(DK) Ephesians 1 : 23 Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.