(DK) 2 Timothy 1 : 1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu,
(DK) 2 Timothy 1 : 2 Timotiju, ljubaznome sinu, blagodat, milost, mir od Boga oca i Hrista Isusa Gospoda našega.
(DK) 2 Timothy 1 : 3 Zahvaljujem Bogu, kojemu služim od praroditelja čistom savjesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojijem dan i noć,
(DK) 2 Timothy 1 : 4 Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojijeh, da se radosti ispunim;
(DK) 2 Timothy 1 : 5 Opominjući se nelicemjerne u tebi vjere koja se useli najprije u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uvjeren sam da je i u tebi;
(DK) 2 Timothy 1 : 6 Zaradi kojega uzroka napominjem ti da pogrijevaš dar Božij koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe.
(DK) 2 Timothy 1 : 7 Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
(DK) 2 Timothy 1 : 8 Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista, ni mene sužnja njegova; nego postradaj s jevanđeljem Hristovijem po sili Boga,
(DK) 2 Timothy 1 : 9 Koji nas spase i prizva zvanjem svetijem, ne po djelima našima, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu prije vremena vječnijeh;
(DK) 2 Timothy 1 : 10 A sad se pokaza u dolasku spasitelja našega Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevanđeljem;
(DK) 2 Timothy 1 : 11 Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
(DK) 2 Timothy 1 : 12 Zaradi kojega uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome vjerovah, i uvjeren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
(DK) 2 Timothy 1 : 13 Imaj u pameti obraz zdravijeh riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi Hrista Isusa.
(DK) 2 Timothy 1 : 14 Dobri amanet sačuvaj Duhom svetijem koji živi u nama.
(DK) 2 Timothy 1 : 15 Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, među kojima je Figel i Ermogen.
(DK) 2 Timothy 1 : 16 A Gospod da da milost Onisiforovu domu; jer me mnogo puta utješi, i okova mojijeh ne postidje se;
(DK) 2 Timothy 1 : 17 Nego došavši u Rim potraži me još s većijem staranjem i nađe.
(DK) 2 Timothy 1 : 18 Da da njemu Gospod da nađe milost od Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.