(DK) Psalms 1 : 1 Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko, i na putu grješničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijeh ljudi ne sjedi,
(DK) Psalms 1 : 2 Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć!
(DK) Psalms 1 : 3 On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, i kojemu list ne vene: što god radi, u svemu napreduje.
(DK) Psalms 1 : 4 Nijesu taki bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar.
(DK) Psalms 1 : 5 Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grješnici na zboru pravedničkom.
(DK) Psalms 1 : 6 Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.