(DK) 1 Peter 1 : 1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji;
(DK) 1 Peter 1 : 2 Po proviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
(DK) 1 Peter 1 : 3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenijem Isusa Hrista iz mrtvijeh,
(DK) 1 Peter 1 : 4 Za našljedstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
(DK) 1 Peter 1 : 5 Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme;
(DK) 1 Peter 1 : 6 Kojemu radujte se, premda ste sad malo (gdje je potrebno) žalosni u različnijem napastima,
(DK) 1 Peter 1 : 7 Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
(DK) 1 Peter 1 : 8 Kojega ne vidjevši ljubite, i kojega sad ne gledajući no vjerujući ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom,
(DK) 1 Peter 1 : 9 Primajući kraj svoje vjere, spasenije dušama.
(DK) 1 Peter 1 : 10 Koje spasenije tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
(DK) 1 Peter 1 : 11 Ispitujući u kakovo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
(DK) 1 Peter 1 : 12 Kojima se otkri da ne samijem sebi nego nama služahu ovijem što vam se sad javi po onima koji vam propovjediše jevanđelje poslanijem s neba Duhom svetijem, u koje anđeli žele zaviriti.
(DK) 1 Peter 1 : 13 Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos.
(DK) 1 Peter 1 : 14 Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
(DK) 1 Peter 1 : 15 Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
(DK) 1 Peter 1 : 16 Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet.
(DK) 1 Peter 1 : 17 I ako zovete ocem onoga, koji ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja sa strahom,
(DK) 1 Peter 1 : 18 Znajući da se propadljivijem srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja, koje ste vidjeli od otaca;
(DK) 1 Peter 1 : 19 Nego skupocjenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta;
(DK) 1 Peter 1 : 20 Koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u pošljednja vremena vas radi,
(DK) 1 Peter 1 : 21 Koji kroz njega vjerujete Boga koji ga podiže iz mrtvijeh, i dade mu slavu, da bi vaša vjera i nadanje bilo u Boga.
(DK) 1 Peter 1 : 22 Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca ljubite dobro jedan drugoga,
(DK) 1 Peter 1 : 23 Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
(DK) 1 Peter 1 : 24 Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
(DK) 1 Peter 1 : 25 Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama.