(DK) 2 Peter 1 : 1 Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu vjeru u pravdi Boga našega i spasa Isusa Hrista:
(DK) 2 Peter 1 : 2 Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega.
(DK) 2 Peter 1 : 3 Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodjetelju,
(DK) 2 Peter 1 : 4 Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate dijel u Božijoj prirodi, ako utečete od tjelesnijeh želja ovoga svijeta.
(DK) 2 Peter 1 : 5 I na samo ovo okrenite sve staranje svoje da pokažete u vjeri svojoj dobrodjetelj, a u dobrodjetelji razum,
(DK) 2 Peter 1 : 6 A u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
(DK) 2 Peter 1 : 7 A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.
(DK) 2 Peter 1 : 8 Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lijene niti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista.
(DK) 2 Peter 1 : 9 A ko nema ovoga slijep je, i pipa zaboravivši očišćenje od starijeh svojijeh grijeha.
(DK) 2 Peter 1 : 10 Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad;
(DK) 2 Peter 1 : 11 Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u vječno carstvo Gospoda našega i spasa Isusa Hrista.
(DK) 2 Peter 1 : 12 Zato se neću olijeniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini;
(DK) 2 Peter 1 : 13 Jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom tijelu da vas budim opominjanjem,
(DK) 2 Peter 1 : 14 Znajući da ću skoro tijelo svoje odbaciti kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos.
(DK) 2 Peter 1 : 15 A trudiću se svakojako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga;
(DK) 2 Peter 1 : 16 Jer vam ne pokazasmo sile i dolaska Gospoda našega Isusa Hrista po pripovijetkama mudro izmišljenijem, nego smo sami vidjeli slavu njegovu.
(DK) 2 Peter 1 : 17 Jer on primi od Boga oca čast i slavu kad dođe k njemu takovi glas: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji.
(DK) 2 Peter 1 : 18 I ovaj glas mi čusmo gdje siđe s neba kad bijasmo s njim na svetoj gori.
(DK) 2 Peter 1 : 19 I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju, kao na vidjelo koje svijetli u tamnome mjestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima.
(DK) 2 Peter 1 : 20 I ovo znajte najprije da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju;
(DK) 2 Peter 1 : 21 Jer nikad proroštvo ne bi od čovječije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi.