(DK) Nahum 1 : 1 Breme Nineviji; knjiga od utvare Nauma Elkošanina.
(DK) Nahum 1 : 2 Bog je revnitelj i Gospod je osvetnik; osvetnik je Gospod i gnjevi se; Gospod se sveti protivnicima svojim, i drži gnjev prema neprijateljima svojim.
(DK) Nahum 1 : 3 Gospod je spor na gnjev i velike je moći; ali nikako ne pravda krivca; put je Gospodnji u vihoru i buri, i oblaci su prah od nogu njegovijeh.
(DK) Nahum 1 : 4 Zaprećuje moru i isušuje ga, i sve rijeke isušuje, vene Vasan i Karmil, i cvijet Vasanski vene.
(DK) Nahum 1 : 5 Gore se tresu od njega, i humovi se rastapaju, a zemlja gori pred njim i vasiljena i sve što živi u njoj.
(DK) Nahum 1 : 6 Pred gnjevom njegovijem ko će se održati? i ko će se oprijeti jarosti gnjeva njegova? jarost se njegova izlijeva kao oganj, i stijene se raspadaju pred njim.
(DK) Nahum 1 : 7 Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u nj.
(DK) Nahum 1 : 8 Ali će silnom poplavom učiniti kraj mjestu njezinu, i tama će goniti neprijatelje njegove.
(DK) Nahum 1 : 9 Šta smišljate Gospodu? on će učiniti kraj; neće se dva puta podignuti pogibao.
(DK) Nahum 1 : 10 Jer kao trnje spleteni i kao od vina pijani proždrijeće se kao suha slama.
(DK) Nahum 1 : 11 Iz tebe je izašao koji smišlja zlo Gospodu, savjetnik nevaljao.
(DK) Nahum 1 : 12 Ovako veli Gospod: ako i jesu u sili i mnogo ih ima, opet će se isjeći i proći. Mučio sam te, neću te više mučiti.
(DK) Nahum 1 : 13 Nego ću sada slomiti jaram njegov s tebe, i pokidaću tvoje okove.
(DK) Nahum 1 : 14 Ali za tebe zapovjedi Gospod da se ne sije više ime tvoje; iz doma bogova tvojih istrijebiću likove rezane i livene; načiniću ti od njega grob kad budeš prezren.
(DK) Nahum 1 : 15 Eto, na gorama noge onoga koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir. Praznuj, Juda, svoje praznike, ispunjaj zavjete svoje, jer zlikovac neće više prolaziti po tebi; sasvijem se zatro.