(DK) 2 Thessalonians 1 : 1 Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi Solunskoj u Bogu ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:
(DK) 2 Thessalonians 1 : 2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
(DK) 2 Thessalonians 1 : 3 Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vjera vaša, i množi se ljubav svakoga vas među vama,
(DK) 2 Thessalonians 1 : 4 Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božijima, vašijem trpljenjem i vjerom u svima vašijem gonjenjima i nevoljama koje podnosite,
(DK) 2 Thessalonians 1 : 5 Za znak pravednoga suda Božijega da se udostojite carstva Božijega, za koje i stradate.
(DK) 2 Thessalonians 1 : 6 Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče;
(DK) 2 Thessalonians 1 : 7 A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje
(DK) 2 Thessalonians 1 : 8 U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista;
(DK) 2 Thessalonians 1 : 9 Koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave njegove,
(DK) 2 Thessalonians 1 : 10 Kad dođe da se proslavi u svetima svojima, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše; jer se primi svjedočanstvo naše među vama u onaj dan.
(DK) 2 Thessalonians 1 : 11 Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i djelo vjere u sili;
(DK) 2 Thessalonians 1 : 12 Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.