(JB) Deuteronomy 1 : 1 Ovo su riječi što ih je Mojsije upravio svemu Izraelu s onu stranu Jordana - u pustinji, u Arabi nasuprot Sufu, između Parana i Tofela, Labana, Hazerota i Di Zahaba -
(JB) Deuteronomy 1 : 2 od Horeba do Kadeš Barnee, Seirskom gorom, jedanaest dana hoda.
(JB) Deuteronomy 1 : 3 Bilo je to godine četrdesete, prvog dana mjeseca jedanaestoga, kad Mojsije reče Izraelcima sve što mu je Jahve za njih naređivao.
(JB) Deuteronomy 1 : 4 Pošto je porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu, i bašanskoga kralja Oga, koji je živio u Aštarotu i Edreju,
(JB) Deuteronomy 1 : 5 dakle s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, poče Mojsije razlagati ovaj Zakon. Govoraše on:
(JB) Deuteronomy 1 : 6 Jahve, Bog naš, reče nam na Horebu: 'Dosta ste boravili na ovome brdu.
(JB) Deuteronomy 1 : 7 Krenite na put! Idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gorje, u Šefelu i u Negeb, na morsku obalu, u zemlju kanaansku i u Libanon, sve do Velike rijeke, rijeke Eufrata.
(JB) Deuteronomy 1 : 8 Eto, pred vas stavljam ovu zemlju. Idite, dakle, i zauzmite zemlju za koju se Jahve zakle ocima vašim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je dati njima i njihovu potomstvu poslije njih.'
(JB) Deuteronomy 1 : 9 Tada sam vam rekao: 'Ne mogu vas voditi sam.
(JB) Deuteronomy 1 : 10 Jahve, Bog vaš, toliko vas je razmnožio da vas danas ima kao zvijezda na nebu.
(JB) Deuteronomy 1 : 11 Neka vas Jahve, Bog vaših otaca, umnoži još tisuću puta! Neka vas blagoslivlja kako vam je obećao!
(JB) Deuteronomy 1 : 12 Ali kako bih ja sam mogao nositi vaš teret, vaše breme i vaše sporove?
(JB) Deuteronomy 1 : 13 Izaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne, iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare.'
(JB) Deuteronomy 1 : 14 Vi ste mi odgovorili: 'Dobro je što predlažeš.'
(JB) Deuteronomy 1 : 15 Zato sam uzeo prvake iz vaših plemena, ljude pametne i ugledne, te ih postavio za poglavare: tisućnike, stotnike, pedesetnike, desetnike i vaše plemenske nadglednike.
(JB) Deuteronomy 1 : 16 U to isto vrijeme naložio sam i vašim sucima: 'Saslušajte svoju braću; sudite pravedno između čovjeka i njegova brata ili pridošlice.
(JB) Deuteronomy 1 : 17 U suđenju nemojte biti pristrani; saslušavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! Ta sud je Božji! Ako vam koji slučaj bude pretežak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim.'
(JB) Deuteronomy 1 : 18 Tako sam vam onda naložio sve što vam je činiti.
(JB) Deuteronomy 1 : 19 Krenusmo iz Horeba i, na putu u gorske krajeve Amorejaca, kako nam je naredio Jahve, Bog naš, prijeđosmo svu onu veliku i strašnu pustinju koju ste vidjeli. Stigosmo u Kadeš Barneu.
(JB) Deuteronomy 1 : 20 Tada vam rekoh: 'Došli ste u gorski kraj Amorejaca, koji nam Jahve, Bog naš, daje.
(JB) Deuteronomy 1 : 21 Eto, Jahve, Bog tvoj, stavio je preda te tu zemlju. Ustaj! Zaposjedni je, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. Ne boj se! Ne strahuj!'
(JB) Deuteronomy 1 : 22 Svi ste onda došli k meni i rekli: 'Pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim ćemo ići i o gradovima u koje ćemo doći.'
(JB) Deuteronomy 1 : 23 Svidje mi se što rekoste. Zato uzeh dvanaest ljudi između vas, po jednoga iz svakog plemena.
(JB) Deuteronomy 1 : 24 Krenuli su na pogorje, stigli do Eškolske doline te izvidjeli kraj.
(JB) Deuteronomy 1 : 25 I nabraše plodova one zemlje, donesoše ih k nama i javiše: 'Zemlja koju nam daje Jahve, Bog naš, dobra je.'
(JB) Deuteronomy 1 : 26 Ali vi niste htjeli onamo; pobunili ste se protiv naredbe Jahve, Boga svoga.
(JB) Deuteronomy 1 : 27 Rogoborili ste u svojim šatorima i govorili: 'U svojoj mržnji na nas Jahve nas je izveo iz zemlje egipatske da nas preda u ruke Amorejaca, kako bi nas posve uništili.
(JB) Deuteronomy 1 : 28 Kamo da idemo? Naša su braća ubila u nama srčanost kad rekoše: Narod je i veći i jači nego mi; gradovi su veliki, i zidine im sežu do nebesa. A vidjeli smo ondje i Anakovce.'
(JB) Deuteronomy 1 : 29 'Ne bojte se!' - rekoh vam. - 'Ne plašite ih se!
(JB) Deuteronomy 1 : 30 Jahve, Bog vaš, koji ide pred vama, borit će se za vas kako je to učinio na vaše oči u Egiptu.'
(JB) Deuteronomy 1 : 31 A vidio si, uostalom, i u pustinji, gdje te Jahve, Bog tvoj, cijeloga puta što ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta, nosio kao što čovjek nosi svoga sinčića.
(JB) Deuteronomy 1 : 32 Ali, unatoč tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga,
(JB) Deuteronomy 1 : 33 u onoga koji je na putu išao pred vama da vam potraži mjesto za taborovanje - u ognju obnoć da vam osvijetli put kojim ćete ići, a obdan u oblaku.
(JB) Deuteronomy 1 : 34 Jahve ču graju vašu i zakle se u svojoj srdžbi:
(JB) Deuteronomy 1 : 35 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neće vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da ću je dati vašim ocima.
(JB) Deuteronomy 1 : 36 Izuzimam Kaleba, sina Jefuneova. On će je vidjeti; njemu i njegovim potomcima dat ću zemlju kojom je išao, jer je vjerno slijedio Jahvu.'
(JB) Deuteronomy 1 : 37 Zbog vas se Jahve i na mene razljutio te mi rekao: 'Ni ti onamo nećeš ući.
(JB) Deuteronomy 1 : 38 Ući će onamo Jošua, sin Nunov, koji te služi. Njega ti osokoli, jer će on uvesti Izraela u posjed.
(JB) Deuteronomy 1 : 39 A i vaši mališani, o kojima rekoste da će postati roblje, sinovi vaši koji još ne znaju razlikovati dobro i zlo, oni će u nju ući; njima ću je u posjed dati.
(JB) Deuteronomy 1 : 40 A vi se okrenite i zaputite u pustinju, prema Crvenome moru!'
(JB) Deuteronomy 1 : 41 Vi ste mi tada odgovorili riječima: 'Sagriješili smo protiv Jahve. Poći ćemo gore i boriti se kako nam je Jahve, Bog naš, zapovjedio.' Svaki od vas dohvati svoje oružje i nepromišljeno pođe gore u brda.
(JB) Deuteronomy 1 : 42 Onda mi Jahve reče: 'Kaži im: Ne idite gore i ne stupajte u borbu da vas ne poraze vaši neprijatelji jer ja nisam među vama.'
(JB) Deuteronomy 1 : 43 Tako sam vam i govorio, ali niste poslušali. Oprli ste se zapovijedi Jahvinoj i, puni drskosti, krenuli u brda.
(JB) Deuteronomy 1 : 44 Ali Amorejci, koji žive u onome gorju, udariše na vas, pognaše vas, za vama se natisnuše kao pčele te su vas tukli od Seira do Horme.
(JB) Deuteronomy 1 : 45 Vrativši se, plakali ste pred Jahvom, ali Jahve nije slušao vašega jauka niti je okrenuo svoga uha k vama.
(JB) Deuteronomy 1 : 46 U Kadešu vam valjade ostati dugo vremena, onoliko koliko ste već ostali.