(JB) 2 Corinthians 1 : 1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: Crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima u svoj Ahaji.
(JB) 2 Corinthians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
(JB) 2 Corinthians 1 : 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!
(JB) 2 Corinthians 1 : 4 On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.
(JB) 2 Corinthians 1 : 5 Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.
(JB) 2 Corinthians 1 : 6 Bili mi nevoljama pritisnuti za vašu je to utjehu i spasenje; bili utješeni, za vašu je utjehu - djelotvornu: da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo.
(JB) 2 Corinthians 1 : 7 I tako je stamena nada naša o vama jer znamo: kao što ste zajedničari patnja tako ste i utjehe.
(JB) 2 Corinthians 1 : 8 Ne bismo doista htjeli, braćo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bijasmo prekomjerno, preko snage, opterećeni te smo već strepili i za život.
(JB) 2 Corinthians 1 : 9 Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve.
(JB) 2 Corinthians 1 : 10 On nas je od takve smrti izbavio i izbavit će nas; u njega se uzdamo, on će nas i dalje izbavljati.
(JB) 2 Corinthians 1 : 11 A i vi ćete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih.
(JB) 2 Corinthians 1 : 12 A ovo je naša slava: svjedočansto naše savjesti da smo u svijetu živjeli - osobito prema vama - u svetosti i iskrenosti Božjoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Božjoj milosti.
(JB) 2 Corinthians 1 : 13 Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti,
(JB) 2 Corinthians 1 : 14 kao što nas djelomično i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.
(JB) 2 Corinthians 1 : 15 U tom uvjerenju namjeravao sam najprije doći k vama
(JB) 2 Corinthians 1 : 16 i preko vas prijeći u Makedoniju pa se opet, da biste imali i drugu milost, iz Makedonije vratiti k vama da me vi otpratite u Judeju.
(JB) 2 Corinthians 1 : 17 Pa jesam li možda bio lakomislen kad sam to namjeravao? Ili što namjeravam, po tijelu namjeravam te je u mene istodobno Da, da! i Ne, ne!?
(JB) 2 Corinthians 1 : 18 Bog je svjedok: naša riječ vama nije Da! i Ne!
(JB) 2 Corinthians 1 : 19 jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi - ja i Silvan i Timotej - vama navijestismo nije bio Da! i Ne! nego u njemu bijaše Da!.
(JB) 2 Corinthians 1 : 20 Doista, sva obećanja Božja u njemu su Da!. I stoga po njemu i naš Amen! Bogu na slavu!
(JB) 2 Corinthians 1 : 21 A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza,
(JB) 2 Corinthians 1 : 22 on nas i zapečati i u srca naša dade zalog - Duha.
(JB) 2 Corinthians 1 : 23 A ja prizivljem Boga za svjedoka: duše mi, da vas poštedim, nisam više dolazio u Korint.
(JB) 2 Corinthians 1 : 24 Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Ta u vjeri ste postojani.