(JB) Philippians 1 : 1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.
(JB) Philippians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
(JB) Philippians 1 : 3 Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.
(JB) Philippians 1 : 4 Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim
(JB) Philippians 1 : 5 zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -
(JB) Philippians 1 : 6 uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.
(JB) Philippians 1 : 7 I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.
(JB) Philippians 1 : 8 Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!
(JB) Philippians 1 : 9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju
(JB) Philippians 1 : 10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,
(JB) Philippians 1 : 11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.
(JB) Philippians 1 : 12 A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja
(JB) Philippians 1 : 13 tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,
(JB) Philippians 1 : 14 a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.
(JB) Philippians 1 : 15 Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:
(JB) Philippians 1 : 16 ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;
(JB) Philippians 1 : 17 oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.
(JB) Philippians 1 : 18 Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.
(JB) Philippians 1 : 19 Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,
(JB) Philippians 1 : 20 kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.
(JB) Philippians 1 : 21 Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!
(JB) Philippians 1 : 22 A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!
(JB) Philippians 1 : 23 Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;
(JB) Philippians 1 : 24 ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.
(JB) Philippians 1 : 25 U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,
(JB) Philippians 1 : 26 da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.
(JB) Philippians 1 : 27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru
(JB) Philippians 1 : 28 ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.
(JB) Philippians 1 : 29 Jer vama je dana milost: za Krista, ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,
(JB) Philippians 1 : 30 isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.