(JB) Isaiah 1 : 1 Viđenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih.
(JB) Isaiah 1 : 2 Čujte, nebesa, poslušaj, zemljo, jer Jahve govori: Sinove sam ti odgojio, podigao, al' se oni od mene odvrgoše.
(JB) Isaiah 1 : 3 Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve - Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije.
(JB) Isaiah 1 : 4 Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova! Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa.
(JB) Isaiah 1 : 5 Ta gdje da vas još udarim, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo;
(JB) Isaiah 1 : 6 od pete do glave nidje zdrava mjesta, već ozljede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene.
(JB) Isaiah 1 : 7 Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oči haraju tuđinci - pustoš k'o kad propade Sodoma.
(JB) Isaiah 1 : 8 Kći sionska ostade kao koliba u vinogradu, kao pojata u polju krastavaca, kao grad opsjednut.
(JB) Isaiah 1 : 9 Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slični.
(JB) Isaiah 1 : 10 Čujte riječ Jahvinu, glavari sodomski, poslušaj zakon Boga našega, narode gomorski!
(JB) Isaiah 1 : 11 Što će mi mnoštvo žrtava vaših? - govori Jahve. - Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi.
(JB) Isaiah 1 : 12 Kad mi lice vidjet' dolazite, tko od vas ište da gazite mojim predvorjima?
(JB) Isaiah 1 : 13 Prestanite mi nositi ništavne prinose, kad mi omrznu. Mlađaka, subote i sazive - ne podnosim zborovanja i opačine.
(JB) Isaiah 1 : 14 Mlađake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim - teški su mi, podnijet' ih ne mogu!
(JB) Isaiah 1 : 15 Kad na molitvu ruke širite, je od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle,
(JB) Isaiah 1 : 16 operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti!
(JB) Isaiah 1 : 17 Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.
(JB) Isaiah 1 : 18 Hajde, dakle, da se pravdamo, govori Jahve. Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.
(JB) Isaiah 1 : 19 Htjednete l' me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske.
(JB) Isaiah 1 : 20 U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet će vas mač. Tako usta Jahvina govorahu.
(JB) Isaiah 1 : 21 Kako li posta bludnicom tvrđa vjerna? Bješe puna pravičnosti, pravda u njoj stolovala, a sad - ubojice.
(JB) Isaiah 1 : 22 Srebro ti se u trosku obratilo, vino ti se razvodnjelo.
(JB) Isaiah 1 : 23 Knezovi se tvoji odmetnuli, s tatima se pobratili. Svi za mitom hlepe, za darovima lete. Siroti pravdu uskraćuju, udovička parnica ne stiže k njima.
(JB) Isaiah 1 : 24 Stog ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama, Junak Izraelov: Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dušmanima!
(JB) Isaiah 1 : 25 Kada na te ruku pružim, da lužinom tvoju trosku očistim, da iz tebe uklonim olovo!
(JB) Isaiah 1 : 26 Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u početku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrđom vjernosti.
(JB) Isaiah 1 : 27 Sud pravedni otkupit će Sion, a pravda obraćenike njegove.
(JB) Isaiah 1 : 28 Otpadnici i grešnici skršit će se zajedno, a oni što Jahvu napuštaju poginut će.
(JB) Isaiah 1 : 29 Da, stidjet ćete se zbog hrastova što ih sad obožavate i crvenjet ćete zbog gajeva u kojima sad uživate.
(JB) Isaiah 1 : 30 Jer, bit ćete poput hrasta osušena lišća i poput gaja u kojem vode nema.
(JB) Isaiah 1 : 31 Junak će biti kučina, a iskra djelo njegovo, zajedno će izgorjeti, a nikoga da ugasi.