(JB) 2 Thessalonians 1 : 1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.
(JB) 2 Thessalonians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
(JB) 2 Thessalonians 1 : 3 Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,
(JB) 2 Thessalonians 1 : 4 tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.
(JB) 2 Thessalonians 1 : 5 One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.
(JB) 2 Thessalonians 1 : 6 Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom,
(JB) 2 Thessalonians 1 : 7 a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći,
(JB) 2 Thessalonians 1 : 8 u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa.
(JB) 2 Thessalonians 1 : 9 Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva,
(JB) 2 Thessalonians 1 : 10 kada - u onaj Dan - dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama.
(JB) 2 Thessalonians 1 : 11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere
(JB) 2 Thessalonians 1 : 12 te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.