(JB) Proverbs 1 : 1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog:
(JB) Proverbs 1 : 2 da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi;
(JB) Proverbs 1 : 3 da se primi umna pouka, pravda i pravica i nepristranost;
(JB) Proverbs 1 : 4 da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće;
(JB) Proverbs 1 : 5 kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli;
(JB) Proverbs 1 : 6 da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke.
(JB) Proverbs 1 : 7 Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.
(JB) Proverbs 1 : 8 Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke!
(JB) Proverbs 1 : 9 Jer će ti biti ljupki vijenac na glavi i ogrlica oko tvoga vrata.
(JB) Proverbs 1 : 10 Sine moj, ako te grešnici mame, ne pristaj;
(JB) Proverbs 1 : 11 ako bi rekli: Hodi s nama, da vrebamo krv, čekamo u zasjedi nevina ni za što;
(JB) Proverbs 1 : 12 da ih progutamo žive kao carstvo smrti i cijele kao one koji silaze u grob;
(JB) Proverbs 1 : 13 naplijenit ćemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuće plijenom;
(JB) Proverbs 1 : 14 bacat ćeš s nama svoj ždrijeb, svi ćemo zajedno imati jednu kesu.
(JB) Proverbs 1 : 15 Sine moj, ne idi s njima na put, makni nogu od njihove staze.
(JB) Proverbs 1 : 16 Jer na zlo trče svojim nogama i hite prolijevati krv.
(JB) Proverbs 1 : 17 Jer uzalud je razapinjati mrežu pred očima svima pticama.
(JB) Proverbs 1 : 18 A oni vrebaju vlastitu krv, postavljaju zasjedu svojemu životu.
(JB) Proverbs 1 : 19 Takva je sudba svih lakomih na ružan dobitak: on ih života stane.
(JB) Proverbs 1 : 20 Mudrost glasno uzvikuje na ulici, na trgovima diže svoj glas;
(JB) Proverbs 1 : 21 propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori svoje riječi:
(JB) Proverbs 1 : 22 Dokle ćete, vi glupi, ljubiti glupost i dokle će podsmjevačima biti milo podsmijevanje, i dokle će bezumnici mrziti znanje?
(JB) Proverbs 1 : 23 Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću vas poučiti svojim riječima.
(JB) Proverbs 1 : 24 Koliko sam vas zvala, a vi ste odbijali; pružala sam ruku, ali je nitko ne opazi.
(JB) Proverbs 1 : 25 Nego ste odbacili svaki moj savjet i niste poslušali moje opomene;
(JB) Proverbs 1 : 26 zato ću se i ja smijati vašoj propasti, rugat ću se kad vas obuzme tjeskoba:
(JB) Proverbs 1 : 27 kad navali na vas strah kao nevrijeme i zgrabi vas propast kao vihor, kad navali na vas nevolja i muka.
(JB) Proverbs 1 : 28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.
(JB) Proverbs 1 : 29 Jer su mrzili spoznaju i nisu izabrali Gospodnjeg straha
(JB) Proverbs 1 : 30 niti su poslušali moj savjet, nego su prezreli svaku moju opomenu.
(JB) Proverbs 1 : 31 Zato će jesti plod svojeg vladanja i nasititi se vlastitih savjeta.
(JB) Proverbs 1 : 32 Jer glupe će ubiti njihovo odbijanje, a nemar će upropastiti bezumne.
(JB) Proverbs 1 : 33 A tko sluša mene, bezbrižan ostaje i spokojno živi bez straha od zla.