(JB) Nahum 1 : 1 Proročanstvo nad Ninivom. Knjiga viđenja Nahuma Elkošanina.
(JB) Nahum 1 : 2 Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osvećuje, gospodar srdžbe! Jahve se osvećuje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje.
(JB) Nahum 1 : 3 Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moći. Ne, Jahve neće pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci.
(JB) Nahum 1 : 4 Prijeti moru i isušuje ga, presušuje sve rijeke. ...Bašan i Karmel uvenuli su, povenuli su pupoljci Libana!
(JB) Nahum 1 : 5 Pred njim se gore potresaju, bregovi se ljuljaju, zemlja se pod njim provaljuje, krug zemaljski i sve što na njem stanuje.
(JB) Nahum 1 : 6 Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko će odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom? Jarost se njegova kao vatra izlijeva i litice se pred njim kidaju.
(JB) Nahum 1 : 7 Jahve je dobar onima koji se u njeg' uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu
(JB) Nahum 1 : 8 kada potopne vode poplave. Uništit će one koji se protiv njega podižu, progonit će svoje dušmane u najmrkliji mrak.
(JB) Nahum 1 : 9 Što vi snujete protiv Jahve? On uništava do kraja; nevolja se neće dva puta podići.
(JB) Nahum 1 : 10 Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki, k'o suha slama bit će potpuno smlavljeni.
(JB) Nahum 1 : 11 Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala.
(JB) Nahum 1 : 12 Jahve ovako govori: Neka su spremni, neka mnogobrojni, bit će pokošeni, uništeni. Ako sam te ponizio, neću te odsada ponižavati.
(JB) Nahum 1 : 13 A sada, razbit ću jaram koji te steže, raskidat ću tvoje okove.
(JB) Nahum 1 : 14 Protiv tebe Jahve naređuje: Neće više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit ću likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo ću učiniti.
(JB) Nahum 1 : 15 Gledajte, preko gora hrli glasnik, on naviješta: Spasenje! Svetkuj svoje blagdane, Judo, ispuni svoje zavjete, jer Belijal više neće prolaziti po tebi, on je sasvim zatrt.