(JB) Ephesians 1 : 1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
(JB) Ephesians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
(JB) Ephesians 1 : 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
(JB) Ephesians 1 : 4 Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
(JB) Ephesians 1 : 5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
(JB) Ephesians 1 : 6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
(JB) Ephesians 1 : 7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
(JB) Ephesians 1 : 8 Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
(JB) Ephesians 1 : 9 obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
(JB) Ephesians 1 : 10 da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.
(JB) Ephesians 1 : 11 U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade
(JB) Ephesians 1 : 12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
(JB) Ephesians 1 : 13 U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
(JB) Ephesians 1 : 14 koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.
(JB) Ephesians 1 : 15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
(JB) Ephesians 1 : 16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
(JB) Ephesians 1 : 17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
(JB) Ephesians 1 : 18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
(JB) Ephesians 1 : 19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
(JB) Ephesians 1 : 20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
(JB) Ephesians 1 : 21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
(JB) Ephesians 1 : 22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,
(JB) Ephesians 1 : 23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.