(JB) Ezekiel 1 : 1 Godine tridesete, četvrtoga mjeseca, petoga dana, kad bijah među izgnanicima na rijeci Kebaru, otvoriše se nebesa i ja ugledah božanska viđenja.
(JB) Ezekiel 1 : 2 Petoga dana istoga mjeseca - godine pete otkako odvedoše u izgnanstvo kralja Jojakima -
(JB) Ezekiel 1 : 3 riječ Jahvina dođe Ezekielu, sinu Buzijevu, svećeniku u zemlji kaldejskoj, na rijeci Kebaru. Spusti se na me ruka Jahvina.
(JB) Ezekiel 1 : 4 Pogledah, kad ono sa sjevera udario silan vihor, velik oblak, bukteći oganj obavijen sjajem; usred njega, usred ognja, nešto nalik na sjajnu kovinu.
(JB) Ezekiel 1 : 5 Usred toga nešto kao četiri bića, obličjem slična čovjeku;
(JB) Ezekiel 1 : 6 svako od njih sa četiri obraza, u svakoga četiri krila.
(JB) Ezekiel 1 : 7 Noge im ravne, a stopala kao u teleta; sijevahu poput glatke mjedi.
(JB) Ezekiel 1 : 8 Ispod krila imahu na sve četiri strane ruke čovječje. I svako od njih četvero imaše svoj obraz i svoja krila.
(JB) Ezekiel 1 : 9 Krila im se spajahu jedno s drugim. Idući, ne okretahu se: svako se naprijed kretaše.
(JB) Ezekiel 1 : 10 I u sva četiri bijaše lice čovječje; u sva četiri zdesna lice lavlje; u sva četiri slijeva lice volujsko; i lice orlovsko u sva četiri.
(JB) Ezekiel 1 : 11 Krila im bijahu gore raskriljena. Svako imaše dva krila što se spajahu i dva krila kojim tijelo pokrivahu.
(JB) Ezekiel 1 : 12 I svako iđaše samo naprijed. A iđahu onamo kamo ih je duh gonio. I ne okretahu se idući.
(JB) Ezekiel 1 : 13 A posred tih bića vidjelo se kao neko užareno ugljevlje, kao goruće zublje koje se među njima kretahu; iz ognja sijevaše i munje bljeskahu.
(JB) Ezekiel 1 : 14 Bića trčahu i opet se vraćahu poput munje.
(JB) Ezekiel 1 : 15 Dok ja promatrah, gle: na zemlji uza svako od četiri bića po jedan točak.
(JB) Ezekiel 1 : 16 Točkovi bijahu slični krizolitu, sva četiri istoga oblika; oblikom i napravom bijahu kao da je jedan točak u drugome.
(JB) Ezekiel 1 : 17 U kretanju mogli su ići u sva četiri smjera a nisu se morali okretati.
(JB) Ezekiel 1 : 18 Naplatnice im bijahu visoke, a kad bolje promotrih, gle, na sve strane pune očiju.
(JB) Ezekiel 1 : 19 Kad bi bića krenula, krenuli bi s njima i točkovi; kad bi se bića sa tla podigla, i točkovi se podizahu.
(JB) Ezekiel 1 : 20 Kuda ih je duh gonio, onuda se kretahu, a zajedno se s njima i točkovi podizali, jer duh bića bijaše u točkovima.
(JB) Ezekiel 1 : 21 Pa kad su bića krenula, i točkovi bi krenuli, a kad bi se ona zaustavila, ustavljali se i točkovi; kad se ona sa tla dizahu, i točkovi se s njima podizahu, jer duh bića bijaše u točkovima.
(JB) Ezekiel 1 : 22 Nad glavama bića bijaše nešto kao svod nebeski, nalik na sjajan prozirac, uzdignut nad njihovim glavama.
(JB) Ezekiel 1 : 23 A pod svodom raskriljena krila, jedno prema drugome: svakome po dva krila pokrivahu tijelo.
(JB) Ezekiel 1 : 24 Čuh lepet njihovih krila kao huk velikih voda, kao glas Svesilnog, kao silan vihor, kao graju u taboru. Kad bi se bića zaustavila, spustila bi krila.
(JB) Ezekiel 1 : 25 Sa svoda nad njihovim glavama čula se grmljavina.
(JB) Ezekiel 1 : 26 Ispod svoda nad njihovim glavama bijaše nešto kao kamen safir, poput prijestolja: na tom kao prijestolju, gore na njemu, kao neki čovjek.
(JB) Ezekiel 1 : 27 I vidjeh kao sjajnu kovinu, iznutra i uokolo kao oganj; od njegovih bokova naviše i od njegovih bokova naniže nešto poput ognja i blijeska na sve strane.
(JB) Ezekiel 1 : 28 Taj blijesak na sve strane bijaše poput duge što se za kišnih dana javlja u oblaku. To bijaše nešto kao slava Jahvina. Vidjeh, padoh ničice i čuh glas koji mi govoraše.