(JB) Hebrews 1 : 1 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
(JB) Hebrews 1 : 2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
(JB) Hebrews 1 : 3 On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama;
(JB) Hebrews 1 : 4 postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.
(JB) Hebrews 1 : 5 Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin.
(JB) Hebrews 1 : 6 A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
(JB) Hebrews 1 : 7 Za anđele veli: Anđele čini vjetrovima, sluge svoje plamenom ognjenim,
(JB) Hebrews 1 : 8 ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva.
(JB) Hebrews 1 : 9 Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
(JB) Hebrews 1 : 10 I: Ti u početku, Gospodine, utemelji zemlju i nebo je djelo ruku tvojih.
(JB) Hebrews 1 : 11 Propast će, ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća.
(JB) Hebrews 1 : 12 Mijenjaš ih poput haljine, kao odjeću, i nestaju. A ti si uvijek isti - godinama tvojim nema kraja.
(JB) Hebrews 1 : 13 Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
(JB) Hebrews 1 : 14 Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?