(JB) Matthew 1 : 1 Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
(JB) Matthew 1 : 2 Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.
(JB) Matthew 1 : 3 Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.
(JB) Matthew 1 : 4 Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma.
(JB) Matthew 1 : 5 Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.
(JB) Matthew 1 : 6 Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.
(JB) Matthew 1 : 7 Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa.
(JB) Matthew 1 : 8 Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja.
(JB) Matthew 1 : 9 Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija.
(JB) Matthew 1 : 10 Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija.
(JB) Matthew 1 : 11 Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
(JB) Matthew 1 : 12 Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.
(JB) Matthew 1 : 13 Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.
(JB) Matthew 1 : 14 Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.
(JB) Matthew 1 : 15 Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.
(JB) Matthew 1 : 16 Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
(JB) Matthew 1 : 17 U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
(JB) Matthew 1 : 18 A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.
(JB) Matthew 1 : 19 A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
(JB) Matthew 1 : 20 Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
(JB) Matthew 1 : 21 Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
(JB) Matthew 1 : 22 Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
(JB) Matthew 1 : 23 Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
(JB) Matthew 1 : 24 Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
(JB) Matthew 1 : 25 I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.