(JB) Numbers 1 : 1 U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reče Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:
(JB) Numbers 1 : 2 Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca, glavu po glavu.
(JB) Numbers 1 : 3 Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama.
(JB) Numbers 1 : 4 Neka s vama bude po jedan čovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma.
(JB) Numbers 1 : 5 Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo;
(JB) Numbers 1 : 6 Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo;
(JB) Numbers 1 : 7 Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino;
(JB) Numbers 1 : 8 Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo;
(JB) Numbers 1 : 9 Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo.
(JB) Numbers 1 : 10 Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo;
(JB) Numbers 1 : 11 Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo;
(JB) Numbers 1 : 12 Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo;
(JB) Numbers 1 : 13 Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo;
(JB) Numbers 1 : 14 Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo;
(JB) Numbers 1 : 15 Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo."
(JB) Numbers 1 : 16 To bijahu sazivači zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.
(JB) Numbers 1 : 17 Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili određeni
(JB) Numbers 1 : 18 te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina.
(JB) Numbers 1 : 19 Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.
(JB) Numbers 1 : 20 Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvorođenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 21 Popisanih od Rubenova plemena bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
(JB) Numbers 1 : 22 Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 23 Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
(JB) Numbers 1 : 24 Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 25 Popisanih od Gadova plemena bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.
(JB) Numbers 1 : 26 Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 27 Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
(JB) Numbers 1 : 28 Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 29 Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
(JB) Numbers 1 : 30 Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 31 Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
(JB) Numbers 1 : 32 Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 33 Popisanih od Efrajimova plemena bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
(JB) Numbers 1 : 34 Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 35 Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta.
(JB) Numbers 1 : 36 Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 37 Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.
(JB) Numbers 1 : 38 Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 39 Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
(JB) Numbers 1 : 40 Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 41 Popisanih od Ašerova plemena bila je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
(JB) Numbers 1 : 42 Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
(JB) Numbers 1 : 43 Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
(JB) Numbers 1 : 44 To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom.
(JB) Numbers 1 : 45 Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu.
(JB) Numbers 1 : 46 Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
(JB) Numbers 1 : 47 Među te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu.
(JB) Numbers 1 : 48 Jahve je, naime, rekao Mojsiju:
(JB) Numbers 1 : 49 Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca.
(JB) Numbers 1 : 50 Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedočanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore.
(JB) Numbers 1 : 51 Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi.
(JB) Numbers 1 : 52 Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po četama.
(JB) Numbers 1 : 53 Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedočanstva."
(JB) Numbers 1 : 54 Izraelci učine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.