(JB) Jeremiah 1 : 1 Riječi Jeremije, sina Hilkijina, svećenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj.
(JB) Jeremiah 1 : 2 Njemu dođe riječ Jahvina, u dane Jošije, sina Amonova, kralja Judina, trinaeste godine vladanja njegova:
(JB) Jeremiah 1 : 3 zatim u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, do svršetka jedanaeste godine Sidkije, sina Jošijina, kralja Judeje sve do Jeruzalema, u petom mjesecu izgnanstva.
(JB) Jeremiah 1 : 4 Dođe mi riječ Jahvina:
(JB) Jeremiah 1 : 5 Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.
(JB) Jeremiah 1 : 6 A ja rekoh: Ah, Gospode Jahve, gle, ja ne umijem govoriti: dijete sam.
(JB) Jeremiah 1 : 7 A Jahve mi odvrati: Ne govori: 'Dijete sam!' Već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti.
(JB) Jeremiah 1 : 8 Ne boj ih se: jer ja sam s tobom da te izbavim, riječ je Jahvina.
(JB) Jeremiah 1 : 9 I tada Jahve pruži ruku, dotače se usta mojih i reče: Evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje.
(JB) Jeremiah 1 : 10 Gle: postavljam te danas nad narode i kraljevstva, da istrebljuješ i rušiš, da zatireš i ništiš, da gradiš i sadiš.
(JB) Jeremiah 1 : 11 I dođe mi riječ Jahvina: Što vidiš, Jeremija? A ja ću: Vidim granu bademovu.
(JB) Jeremiah 1 : 12 Tada mi Jahve reče: Dobro vidiš, jer ja bdim nad riječima svojim da ih ispunim!
(JB) Jeremiah 1 : 13 I dođe mi riječ Jahvina: Što vidiš? A ja ću: Vidim uzavrio lonac, a otvor mu gleda na sjever.
(JB) Jeremiah 1 : 14 I Jahve mi reče: Sa sjevera buknut će zlo protiv svih stanovnika ove zemlje.
(JB) Jeremiah 1 : 15 Jer evo, ja ću sazvati sva sjeverna kraljevstva - riječ je Jahvina. I ona će doći: svako će od njih staviti svoje prijestolje pred ulaz vrata Jeruzalema, protiv svih zidina njegovih, i protiv svih gradova judejskih.
(JB) Jeremiah 1 : 16 I sudit ću im za sve opačine njihove; zato što me ostaviše, zato što kadiše drugim bogovima i klanjahu se djelima ruku svojih.
(JB) Jeremiah 1 : 17 Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ću tebi zapovjediti. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima.
(JB) Jeremiah 1 : 18 Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, k'o zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda ove zemlje.
(JB) Jeremiah 1 : 19 I borit će se s tobom, al' te neće nadvladati, jer ja sam s tobom da te izbavim, riječ je Jahvina.