(JB) Acts 1 : 1 Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio
(JB) Acts 1 : 2 do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome.
(JB) Acts 1 : 3 Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem.
(JB) Acts 1 : 4 I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo koje čuste od mene:
(JB) Acts 1 : 5 Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.
(JB) Acts 1 : 6 Nato ga sabrani upitaše: Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?
(JB) Acts 1 : 7 On im odgovori: Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.
(JB) Acts 1 : 8 Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.
(JB) Acts 1 : 9 Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima.
(JB) Acts 1 : 10 I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći
(JB) Acts 1 : 11 i rekoše im: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.
(JB) Acts 1 : 12 Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod.
(JB) Acts 1 : 13 I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev -
(JB) Acts 1 : 14 svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.
(JB) Acts 1 : 15 U one dane ustade Petar među braćom - a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša - i reče:
(JB) Acts 1 : 16 Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa.
(JB) Acts 1 : 17 A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.
(JB) Acts 1 : 18 On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba.
(JB) Acts 1 : 19 I svim je Jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest Predio smrti.
(JB) Acts 1 : 20 Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!
(JB) Acts 1 : 21 Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus -
(JB) Acts 1 : 22 počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas - treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.
(JB) Acts 1 : 23 I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju.
(JB) Acts 1 : 24 Onda se pomoliše: Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao
(JB) Acts 1 : 25 da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.
(JB) Acts 1 : 26 Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.