(JB) John 1 : 1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
(JB) John 1 : 2 Ona bijaše u početku u Boga.
(JB) John 1 : 3 Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade
(JB) John 1 : 4 u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;
(JB) John 1 : 5 i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
(JB) John 1 : 6 Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan.
(JB) John 1 : 7 On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu.
(JB) John 1 : 8 Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.
(JB) John 1 : 9 Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
(JB) John 1 : 10 bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
(JB) John 1 : 11 K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
(JB) John 1 : 12 A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,
(JB) John 1 : 13 koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga.
(JB) John 1 : 14 I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.
(JB) John 1 : 15 Ivan svjedoči za njega. Viče: To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!
(JB) John 1 : 16 Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.
(JB) John 1 : 17 Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
(JB) John 1 : 18 Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.
(JB) John 1 : 19 A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: Tko si ti?,
(JB) John 1 : 20 on prizna; ne zanijeka, nego prizna: Ja nisam Krist.
(JB) John 1 : 21 Upitaše ga nato: Što dakle? Jesi li Ilija? Odgovori: Nisam. Jesi li Prorok? Odgovori: Ne.
(JB) John 1 : 22 Tada mu rekoše: Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?
(JB) John 1 : 23 On odgovori: Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija.
(JB) John 1 : 24 A neki izaslanici bijahu farizeji.
(JB) John 1 : 25 Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?
(JB) John 1 : 26 Ivan im odgovori: Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate -
(JB) John 1 : 27 onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.
(JB) John 1 : 28 To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
(JB) John 1 : 29 Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
(JB) John 1 : 30 To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!
(JB) John 1 : 31 Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.
(JB) John 1 : 32 I posvjedoči Ivan: Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.
(JB) John 1 : 33 Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.'
(JB) John 1 : 34 I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.
(JB) John 1 : 35 Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.
(JB) John 1 : 36 Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: Evo Jaganjca Božjega!
(JB) John 1 : 37 Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.
(JB) John 1 : 38 Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: Što tražite? Oni mu rekoše: Rabbi - što znači: Učitelju - gdje stanuješ?
(JB) John 1 : 39 Reče im: Dođite i vidjet ćete. Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
(JB) John 1 : 40 Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.
(JB) John 1 : 41 On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: Našli smo Mesiju! - što znači Krist - Pomazanik.
(JB) John 1 : 42 Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa! - što znači Petar - Stijena.
(JB) John 1 : 43 Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: Pođi za mnom!
(JB) John 1 : 44 Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.
(JB) John 1 : 45 Filip nađe Natanaela i javi mu: Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.
(JB) John 1 : 46 Reče mu Natanael: Iz Nazareta da može biti što dobro? Kaže mu Filip: Dođi i vidi.
(JB) John 1 : 47 Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!
(JB) John 1 : 48 Kaže mu Natanael: Odakle me poznaješ? Odgovori mu Isus: Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.
(JB) John 1 : 49 Nato će mu Natanael: Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!
(JB) John 1 : 50 Odgovori mu Isus: Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!
(JB) John 1 : 51 I nadoda: Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.