(JB) Mark 1 : 1 Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
(JB) Mark 1 : 2 Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
(JB) Mark 1 : 3 Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
(JB) Mark 1 : 4 Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
(JB) Mark 1 : 5 Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
(JB) Mark 1 : 6 Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
(JB) Mark 1 : 7 I propovijedao je: Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
(JB) Mark 1 : 8 Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.
(JB) Mark 1 : 9 Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
(JB) Mark 1 : 10 I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
(JB) Mark 1 : 11 a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
(JB) Mark 1 : 12 I odmah ga Duh nagna u pustinju.
(JB) Mark 1 : 13 I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
(JB) Mark 1 : 14 A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
(JB) Mark 1 : 15 Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!
(JB) Mark 1 : 16 I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
(JB) Mark 1 : 17 I reče im Isus: Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!
(JB) Mark 1 : 18 Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
(JB) Mark 1 : 19 Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
(JB) Mark 1 : 20 Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
(JB) Mark 1 : 21 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
(JB) Mark 1 : 22 Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
(JB) Mark 1 : 23 A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
(JB) Mark 1 : 24 Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!
(JB) Mark 1 : 25 Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega!
(JB) Mark 1 : 26 Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
(JB) Mark 1 : 27 Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.
(JB) Mark 1 : 28 I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
(JB) Mark 1 : 29 I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
(JB) Mark 1 : 30 A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
(JB) Mark 1 : 31 On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
(JB) Mark 1 : 32 Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
(JB) Mark 1 : 33 I sav je grad nagrnuo k vratima.
(JB) Mark 1 : 34 I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
(JB) Mark 1 : 35 Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
(JB) Mark 1 : 36 Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
(JB) Mark 1 : 37 Kad ga nađoše, rekoše mu: Svi te traže.
(JB) Mark 1 : 38 Kaže im: Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.
(JB) Mark 1 : 39 I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
(JB) Mark 1 : 40 I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: Ako hoćeš, možeš me očistiti!
(JB) Mark 1 : 41 Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: Hoću, budi čist!
(JB) Mark 1 : 42 I odmah nesta s njega gube i očisti se.
(JB) Mark 1 : 43 Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
(JB) Mark 1 : 44 riječima: Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.
(JB) Mark 1 : 45 Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.