(JB) Joel 1 : 1 Riječ Jahvina koja dođe Joelu, sinu Petuelovu.
(JB) Joel 1 : 2 Čujte ovo, starci, počujte, svi žitelji zemlje! Je li ovakvo što ikad bilo u vaše dane il' u dane vaših otaca?
(JB) Joel 1 : 3 Recite ovo svojim sinovima, vaši sinovi svojim sinovima, a njihovi sinovi potonjem koljenu.
(JB) Joel 1 : 4 Što ostavi šaška, proždrije skakavac, što ostavi skakavac, proždrije gusjenica, što ostavi gusjenica, proždrije ljupilac.
(JB) Joel 1 : 5 Probudite se, pijanice, i plačite! Sve vinopije, tužite za novim vinom: iz usta vam je oteto.
(JB) Joel 1 : 6 Jer prekri moju zemlju narod moćan i bezbrojan; zubi su mu kao zubi lavlji, očnjaci mu kao u lavice.
(JB) Joel 1 : 7 Opustoši mi lozu vinovu i polomi smokve moje; oguli ih i razbaca, grane su im pobijeljele.
(JB) Joel 1 : 8 Plačite k'o djevica odjevena u kostrijet za zaručnikom svojim.
(JB) Joel 1 : 9 Nestade prinosnice i ljevanice iz Doma Jahvina. Tuže svećenici, sluge Jahvine.
(JB) Joel 1 : 10 Opustošeno polje, zemlja poharana. Poharano žito, vino propade, presahnu ulje.
(JB) Joel 1 : 11 Tugujte, težaci, kukajte, vinogradari, za pšenicom i za ječmom, jer propade žetva poljska.
(JB) Joel 1 : 12 Loza usahnu, uvenu smokva, mogranj, palma i jabuka: svako se drvo poljsko sasuši. Da, nestade radosti između sinova ljudskih.
(JB) Joel 1 : 13 Svećenici, opašite kostrijet i tužite! Službenici žrtvenika, naričite! Dođite, prenoćite u kostrijeti, službenici Boga mojeg! Jer iz Doma Boga našeg nesta prinosnice i ljevanice!
(JB) Joel 1 : 14 Naredite sveti post, proglasite zbor svečani; starješine, saberite sve stanovnike zemlje u kuću Jahve, Boga svojeg. Zavapijte Jahvi:
(JB) Joel 1 : 15 Jao dana! Jer Jahvin dan je blizu i dolazi k'o pohara od Svevišnjeg.
(JB) Joel 1 : 16 Ne iščeznu li hrana pred našim očima? Nije li nestalo radosti i sreće iz Doma Boga našega?
(JB) Joel 1 : 17 Istrunu zrnje pod grudama; puste su žitnice, porušene spreme jer žita nesta.
(JB) Joel 1 : 18 Kako li stoka uzdiše! Krda goveda podivljala lutaju jer im nema paše. Čak i stada ovaca kaznu podnose.
(JB) Joel 1 : 19 Tebi, Jahve, vapijem: oganj popali pašnjake pustinjske, plamen sažga sva stabla poljska.
(JB) Joel 1 : 20 Čak i zvijeri čeznu za tobom, jer presušiše potoci, oganj popali pašnjake pustinjske.