(DK) 2 Samuel 23 : 1 A ovo su pošljednje riječi Davidove: Reče David sin Jesejev, reče čovjek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljeva, i ljubak u pjesmama Izrailjevim:
(DK) 2 Samuel 23 : 2 Duh Gospodnji govori preko mene, i besjeda njegova bi na mojem jeziku.
(DK) 2 Samuel 23 : 3 Reče Bog Izrailjev, kaza mi stijena Izrailjeva: koji vlada ljudima neka je pravedan, vladajući u strahu Božijem;
(DK) 2 Samuel 23 : 4 I biće kao svjetlost jutrenja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka, i kao trava koja raste iz zemlje od svjetlosti iza dažda.
(DK) 2 Samuel 23 : 5 Ako i nije taki dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavjet vječan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da da raste.
(DK) 2 Samuel 23 : 6 A bezakonici će svikoliki biti kao trnje počupani, koje se ne hvata rukom.
(DK) 2 Samuel 23 : 7 Nego ko hoće da ga se dohvati, uzme gvožđe ili kopljaču; i sažiže se ognjem na mjestu.
(DK) 2 Samuel 23 : 8 Ovo su imena junaka Davidovijeh: Josev-Vasevet Tahmonac prvi između trojice; njemu milina bi udariti s kopljem na osam stotina, i pobi ih ujedanput.
(DK) 2 Samuel 23 : 9 Za njim Eleazar sin Dodona sina Ahohova, između tri junaka koji bijahu s Davidom, i osramotiše Filisteje skupljene na boj, kad Izrailjci otidoše;
(DK) 2 Samuel 23 : 10 On se podiže, i bi Filisteje dokle mu se ruka ne umori i ukoči se pri maču; i Gospod dade veliko spasenje onaj dan, te se narod vrati za njim samo da pokupi plijen.
(DK) 2 Samuel 23 : 11 A za njim Sama sin Agejev Araranin; kad se Filisteji skupiše u gomilu, i ondje bješe njiva puna leća, i narod pobježe od Filisteja,
(DK) 2 Samuel 23 : 12 Stade usred njive, i odbrani je, i pobi Filisteje, i Bog dade veliko spasenje.
(DK) 2 Samuel 23 : 13 I ta tri prva između trideset siđoše i dođoše o žetvi k Davidu u pećinu Odolamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
(DK) 2 Samuel 23 : 14 A David bijaše onda u gradu, i bješe onda straža Filistejska u Vitlejemu.
(DK) 2 Samuel 23 : 15 A David zaželje, i reče: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata!
(DK) 2 Samuel 23 : 16 Tada ona tri junaka prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; ali on je ne htje piti, nego je proli pred Gospodom;
(DK) 2 Samuel 23 : 17 I reče: ne daj Bože da bih to učinio. Nije li to krv ovijeh ljudi, koji ne mareći za život svoj idoše. I ne htje piti. To učiniše ova tri junaka.
(DK) 2 Samuel 23 : 18 I Avisaj brat Joavov sin Serujin bješe prvi između trojice; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se među trojicom.
(DK) 2 Samuel 23 : 19 Između te trojice bješe najslavniji, i posta im poglavar; ali one trojice ne stiže.
(DK) 2 Samuel 23 : 20 I Venaja sin Jodajev, sin čovjeka junaka, velik djelima, iz Kavseila; on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
(DK) 2 Samuel 23 : 21 On ubi i jednoga Misirca, znatna čovjeka; imaše Misirac koplje u ruci, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
(DK) 2 Samuel 23 : 22 To učini Venaja sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka.
(DK) 2 Samuel 23 : 23 Bješe najslavniji između tridesetorice, ali one trojice ne stiže; i David ga postavi nad pratiocima svojim.
(DK) 2 Samuel 23 : 24 Asailo brat Joavov bješe među tridesetoricom, a to bjehu: Elhanan sin Dodonov iz Vitlejema,
(DK) 2 Samuel 23 : 25 Sama Arođanin, Elika Arođanin.
(DK) 2 Samuel 23 : 26 Helis Falćanin, Ira sin Ikisov Tekojanin,
(DK) 2 Samuel 23 : 27 Avijazer Anatoćanin, Mevunej Husaćanin,
(DK) 2 Samuel 23 : 28 Salmon Ahošanin, Maraj Netofaćanin,
(DK) 2 Samuel 23 : 29 Helev sin Vanin Netofaćanin, Itaj sin Rivejev iz Gavaje sinova Venijaminovih,
(DK) 2 Samuel 23 : 30 Venaja Piratonjanin, Idaj iz doline Gasa.
(DK) 2 Samuel 23 : 31 Avi-Alvon Arvaćanin, Azmavet Varumljanin,
(DK) 2 Samuel 23 : 32 Elijava Salvonjanin, Jonatan od sinova Jasinovih,
(DK) 2 Samuel 23 : 33 Sama Araranin, Ahijam sin Sararov Araranin,
(DK) 2 Samuel 23 : 34 Elifelet, sin Asveja Mahaćanina, Elijam sin Ahitofela Gilonjanina,
(DK) 2 Samuel 23 : 35 Esraj Karmilac, Farej Arvljanin,
(DK) 2 Samuel 23 : 36 Igal sin Natanov iz Sove, Vanija od Gada,
(DK) 2 Samuel 23 : 37 Selek Amonac, Naraj Viroćanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
(DK) 2 Samuel 23 : 38 Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
(DK) 2 Samuel 23 : 39 Urija Hetejin; svega trideset i sedam.