(DK) 2 Samuel 12 : 1 I posla Gospod Natana k Davidu; i on došav k njemu reče mu: u jednom gradu bijahu dva čovjeka, jedan bogat a drugi siromah.
(DK) 2 Samuel 12 : 2 Bogati imaše ovaca i goveda vrlo mnogo;
(DK) 2 Samuel 12 : 3 A siromah nemaše ništa do jednu malu ovčicu, koju bješe kupio, i hranjaše je, te odraste uza nj i uz djecu njegovu, i jeđaše od njegova zalogaja, i iz njegove čaše pijaše, i na krilu mu spavaše, i bijaše mu kao kći.
(DK) 2 Samuel 12 : 4 A dođe putnik k bogatome čovjeku, a njemu bi žao uzeti iz svojih ovaca ili goveda da zgotovi putniku koji dođe k njemu; nego uze ovcu onoga siromaha, i zgotovi je čovjeku, koji dođe k njemu.
(DK) 2 Samuel 12 : 5 Tada se David vrlo razgnjevi na onoga čovjeka, i reče Natanu: tako živ bio Gospod, zaslužio je smrt onaj koji je to učinio.
(DK) 2 Samuel 12 : 6 I ovcu neka plati učetvoro, što je to učinio i nije mu žao bilo.
(DK) 2 Samuel 12 : 7 Tada reče Natan Davidu: ti si taj. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja sam te pomazao za cara nad Izrailjem, i ja sam te izbavio iz ruku Saulovijeh.
(DK) 2 Samuel 12 : 8 I dao sam ti dom gospodara tvojega, i žene gospodara tvojega na krilo tvoje, dao sam ti dom Izrailjev i Judin; i ako je malo, dodao bih ti to i to.
(DK) 2 Samuel 12 : 9 Zašto si prezreo riječ Gospodnju čineći što njemu nije po volji? Uriju Hetejina ubio si mačem i uzeo si ženu njegovu sebi za ženu, a njega si ubio mačem sinova Amonovijeh.
(DK) 2 Samuel 12 : 10 Zato neće se odmaći mač od doma tvojega dovijeka, što si me prezreo i uzeo ženu Urije Hetejina da ti bude žena.
(DK) 2 Samuel 12 : 11 Ovako veli Gospod: evo, ja ću podignuti na te zlo iz doma tvojega, i uzeću žene tvoje na tvoje oči, i daću ih bližnjemu tvojemu, te će spavati sa ženama tvojim na vidiku svakomu.
(DK) 2 Samuel 12 : 12 Jer ti si učinio tajno, ali ću ja ovo učiniti pred svijem Izrailjem i svakomu na vidiku.
(DK) 2 Samuel 12 : 13 Tada reče David Natanu: sagriješih Gospodu. A Natan reče Davidu: i Gospod je pronio grijeh tvoj; nećeš umrijeti.
(DK) 2 Samuel 12 : 14 Ali što si tijem djelom dao priliku neprijateljima Gospodnjim da hule, zato će ti umrijeti sin koji ti se rodio.
(DK) 2 Samuel 12 : 15 Potom Natan otide svojoj kući. A Gospod udari dijete koje rodi žena Urijina Davidu, te se razbolje na smrt.
(DK) 2 Samuel 12 : 16 I David se moljaše Bogu za dijete, i pošćaše se David, i došavši ležaše preko noć na zemlji.
(DK) 2 Samuel 12 : 17 I starješine doma njegova ustaše oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on ne htje, niti jede što s njima.
(DK) 2 Samuel 12 : 18 A kad bi sedmi dan, umrije dijete; i ne smijahu sluge Davidove javiti mu da je dijete umrlo, jer govorahu: evo, dok dijete bijaše živo, govorasmo mu, pa nas ne htje poslušati; a kako ćemo mu kazati: umrlo je dijete? hoće ga ucvijeliti.
(DK) 2 Samuel 12 : 19 A David videći gdje sluge njegove šapću među sobom, dosjeti se da je umrlo dijete; i reče David slugama svojim: je li umrlo dijete? A oni rekoše: umrlo je.
(DK) 2 Samuel 12 : 20 Tada David usta sa zemlje, i umi se, i namaza se i preobuče se; i otide u dom Gospodnji, i pokloni se. Potom opet dođe kući svojoj, i zaiska da mu donesu da jede; i jede.
(DK) 2 Samuel 12 : 21 A sluge njegove rekoše mu: šta to radiš? dok bijaše dijete živo, postio si i plakao; a kad umrije dijete, ustao si i jedeš.
(DK) 2 Samuel 12 : 22 A on reče: dok dijete bijaše živo, postio sam i plakao, jer govorah: ko zna, može se smilovati Gospod na me da dijete ostane živo.
(DK) 2 Samuel 12 : 23 A sada umrlo je; što bih postio? mogu li ga povratiti? ja ću otići k njemu, ali on neće se vratiti k meni.
(DK) 2 Samuel 12 : 24 Potom David utješi Vitsaveju ženu svoju, i otide k njoj, i leže s njom. I ona rodi sina, kojemu nadje ime Solomun. I mio bješe Gospodu.
(DK) 2 Samuel 12 : 25 I posla Natana proroka, te mu nadje ime Jedidija, radi Gospoda.
(DK) 2 Samuel 12 : 26 A Joav bijući Ravu sinova Amonovih, uze carski grad.
(DK) 2 Samuel 12 : 27 I posla poslanike k Davidu, i reče: bih Ravu, i uzeh grad na vodi.
(DK) 2 Samuel 12 : 28 Nego sada skupi ostali narod, i stani u oko prema gradu, i uzmi ga, da ga ne bih ja uzeo i moje se ime spominjalo na njemu.
(DK) 2 Samuel 12 : 29 I David skupiv sav narod otide na Ravu, i udari na nju, i uze je.
(DK) 2 Samuel 12 : 30 I uze caru njihovu s glave krunu, u kojoj bješe talanat zlata, s dragim kamenjem, i metnuše je na glavu Davidu, i odnese iz grada plijen vrlo velik.
(DK) 2 Samuel 12 : 31 A narod koji bijaše u njemu izvede i metnu ih pod pile i pod brane gvozdene i pod sjekire gvozdene, i sagna ih u peći gdje se opeke peku. I tako učini svijem gradovima sinova Amonovijeh. Potom se vrati David sa svijem narodom u Jerusalim.