(IS) 1 Peter 1 : 1 Petar, apostol Isusa Krista, izabranim došljacima, rasijanim po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji;
(IS) 1 Peter 1 : 2 Po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, na pokornost i škropljenje krvlju Isusa Krista: Milost vam i mir u punini!
(IS) 1 Peter 1 : 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu ponovo rodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih,
(IS) 1 Peter 1 : 4 Za baštinu neraspadljivu i neokaljanu i neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas,
(IS) 1 Peter 1 : 5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.
(IS) 1 Peter 1 : 6 U njemu ćete se radovati, iako ste sad malo, ako je potrebno, rastuženi različnim kušnjama,
(IS) 1 Peter 1 : 7 Da se kušnja vaše vjere, mnogo dragocjenija od zlata raspadljivoga, koje se kuša ognjem, nađe na hvalu i slavu i čast u dan objavljenja Isusa Krista,
(IS) 1 Peter 1 : 8 Kojega, a da ga ne vidjeste, ljubite, u kojega, iako ga ne gledate, vjerujete; a jer vjerujete, radovat ćete se radošću neiskazanom i proslavljenom,
(IS) 1 Peter 1 : 9 Kad postignete cilj svoje vjere, spasenje duša.
(IS) 1 Peter 1 : 10 I to su spasenje tražili i ispitivali proroci, koji su prorokovali za vašu milost,
(IS) 1 Peter 1 : 11 Ispitujući, na koje ili na kakvo vrijeme pokazuje Duh Kristov u njima, unaprijed svjedočeći za Kristove muke i za slave po tome,
(IS) 1 Peter 1 : 12 Kojima se je objavilo, da nijesu sebi, nego vama služili ovim, što vam se je sad javilo po onima, koji su vam propovijedali evanđelje u Duhu Svetome, poslanom s neba, u koje anđeli žele da zagledaju.
(IS) 1 Peter 1 : 13 Zato opasavši bedra svojega uma, budite trijezni i zacijelo se nadajte milosti, koja vam se pruža u otkrivenju Isusa Krista.
(IS) 1 Peter 1 : 14 Kao djeca posluha, ne vladajući se po prijašnjim željama u svojemu neznanju,
(IS) 1 Peter 1 : 15 Nego po primjeru Sveca, koji vas je pozvao, i sami budite sveti u svemu življenju;
(IS) 1 Peter 1 : 16 Jer je pisano: "Budite sveti, jer sam ja svet!"
(IS) 1 Peter 1 : 17 I ako zovete Ocem onoga, koji, ne gledajući tko je tko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja u stražu,
(IS) 1 Peter 1 : 18 Znajući, da nijeste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom iz grješnoga svojega življenja, koje vam je predano od otaca,
(IS) 1 Peter 1 : 19 Nego skupocjenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjeta,
(IS) 1 Peter 1 : 20 Koji je predodređen prije postanja svijeta, a javio se u posljednja vremena zbog vas,
(IS) 1 Peter 1 : 21 Koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrsnu od mrtvih, i dade mu slavu, da vaša vjera i nada bude u Boga.
(IS) 1 Peter 1 : 22 Očistite duše svoje u poslušnosti istine za bratsku ljubav bez pretvaranja, od čista srca ljubite svesrdno jedan drugoga;
(IS) 1 Peter 1 : 23 Jer ste ponovo rođeni ne od sjemena, koje trune, nego od onoga, koje ne trune, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
(IS) 1 Peter 1 : 24 Jer je svako tijelo kao trava, svaka slava njegova kao cvijet trave; osuši se trava, i cvijet njezin otpadne,
(IS) 1 Peter 1 : 25 Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ, što je kao evanđelje naviještena vama.