(IS) Genesis 1 : 1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.
(IS) Genesis 1 : 2 Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.
(IS) Genesis 1 : 3 Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.
(IS) Genesis 1 : 4 I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame.
(IS) Genesis 1 : 5 Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro - prvi dan.
(IS) Genesis 1 : 6 Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!"
(IS) Genesis 1 : 7 Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi.
(IS) Genesis 1 : 8 Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.
(IS) Genesis 1 : 9 Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi.
(IS) Genesis 1 : 10 Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro.
(IS) Genesis 1 : 11 Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi.
(IS) Genesis 1 : 12 Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.
(IS) Genesis 1 : 13 I postade večer, i postade jutro - treći dan.
(IS) Genesis 1 : 14 Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine.
(IS) Genesis 1 : 15 Neka svijetle na svodu nebeskom, da rasvjetljuju zemlju!" I tako se dogodi.
(IS) Genesis 1 : 16 Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veće, da vlada danom, i manje, da vlada noću, uz to još zvijezde.
(IS) Genesis 1 : 17 Bog ih postavi na svod, da rasvjetljuju zemlju,
(IS) Genesis 1 : 18 Da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog, da je bilo dobro.
(IS) Genesis 1 : 19 I postade večer, i postade jutro - četvrti dan.
(IS) Genesis 1 : 20 Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!"
(IS) Genesis 1 : 21 Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.
(IS) Genesis 1 : 22 Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju."
(IS) Genesis 1 : 23 I postade večer, i postade jutro - peti dan.
(IS) Genesis 1 : 24 Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.
(IS) Genesis 1 : 25 Tako stvori Bog zvijeri zemaljske po vrsti njihovoj, stoku po vrsti njezinoj i sve, što gmiže na zemlji, po vrsti njihovoj. I vidje Bog, da je bilo dobro.
(IS) Genesis 1 : 26 Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!"
(IS) Genesis 1 : 27 Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.
(IS) Genesis 1 : 28 I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: "Rađajte se i množite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem, što se miče na zemlji!"
(IS) Genesis 1 : 29 I Bog reče: "Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje, što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima, u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu!
(IS) Genesis 1 : 30 Sve zeleno bilje dajem za hranu svima zvijerima zemaljskim, svima pticama nebeskim i svemu, što se miče na zemlji i ima život u sebi." I tako se dogodi.
(IS) Genesis 1 : 31 Kad vidje Bog sve, što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I postade večer, i postade jutro - šesti dan.