(IS) Romans 1 : 1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan apostol, Izabran za evanđelje Božje,
(IS) Romans 1 : 2 Koje je Bog unaprijed obećao preko proroka svojih u Svetim Pismima,
(IS) Romans 1 : 3 O Sinu svojemu, koji je po tijelu od roda Davidova,
(IS) Romans 1 : 4 A određen, da bude silan Sin Božji duhom svetosti po uskrsnuću od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu,
(IS) Romans 1 : 5 Preko kojega primismo milost i apostolstvo, da pokorimo vjeri sve narode na čast imena njegova;
(IS) Romans 1 : 6 Među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista,
(IS) Romans 1 : 7 Svima, koji su u Rimu, ljubimcima Božjim, pozvanima svetima. Milost vama i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista
(IS) Romans 1 : 8 Najprije dakle zahvaljujem Bogu svojemu po Isusu Kristu za sve vas, što se vjera vaša glasi po svemu svijetu.
(IS) Romans 1 : 9 Jer mi je svjedok Bog, kojemu služim duhom svojim u evanđelju Sina njegova, da vas spominjem bez prestanka,
(IS) Romans 1 : 10 Moleći se svagda u molitvama svojim, da bi mi napokon jednom pošlo za rukom, da dođem k vama, ako je volja Božja.
(IS) Romans 1 : 11 Jer želim vidjeti vas, da vam udijelim nešto duhovne milosti za vaše utvrđenje,
(IS) Romans 1 : 12 To jest, da se zajedno s vama utješim zajedničkom vjerom vašom i mojom,
(IS) Romans 1 : 13 Ali vam neću zatajiti, braćo, da sam mnogo puta namislio da dođem k vama, no bio sam spriječen do sada, da i među vama imadnem kakav plod, kao i među ostalim neznabošcima.
(IS) Romans 1 : 14 Dužnik sam Grcima i barbarima, mudrima i nerazumnima.
(IS) Romans 1 : 15 Zato, što je do mene, gotov sam i vama, koji ste u Rimu, propovijedati evanđelje.
(IS) Romans 1 : 16 Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Židovu, pa Grku.
(IS) Romans 1 : 17 Jer se u njemu otkriva pravda Božja iz vjere u vjeru, kao što je pisano: "Pravednik živi od vjere."
(IS) Romans 1 : 18 Jer se otkriva gnjev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi, koji drže istinu u nepravdi,
(IS) Romans 1 : 19 Jer što se može doznati o Bogu, očito je u njima; jer im je Bog objavio.
(IS) Romans 1 : 20 Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.
(IS) Romans 1 : 21 Jer kad spoznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludješe u svojim mislima, i potamnje nerazumno srce njihovo.
(IS) Romans 1 : 22 Kad su govorili da su mudri, postadoše ludi.
(IS) Romans 1 : 23 I pretvoriše slavu besmrtnoga Boga u obličje smrtnoga čovjeka i ptica i četveronožaca i gmazova.
(IS) Romans 1 : 24 I zato ih predade Bog u željama njihovih srdaca u nečistoću, da sramote sami tjelesa svoja,
(IS) Romans 1 : 25 Koji pretvoriše istinu Božju u laž, i većma iskazivaše čast i služiše stvorenju nego Stvoritelju, koji je blagoslovljen u vijeke. Amen.
(IS) Romans 1 : 26 Zato ih predade Bog sramotnim strastima, jer žene njihove pretvoriše naravno općenje u ono, što je protiv naravi.
(IS) Romans 1 : 27 A tako se i muškarci, ostavivši naravno općenje sa ženom, raspališe željama svojim jedan na drugoga, i muškarci su s muškarcima činili sram, i sami su na sebi primali zasluženu plaću za svoju zabludu.
(IS) Romans 1 : 28 I kako nijesu marili da spoznaju Boga, zato ih Bog predade pokvarenom mišljenju, da čine, što ne valja,
(IS) Romans 1 : 29 Da budu napunjeni svake nepravde, zloće, bludnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubojstva, svađe, lukavstva, podmuklosti, doušnici,
(IS) Romans 1 : 30 Klevetnici, bogomrsci, uvredljivci, oholice, naduti, izmišljači zala, nepokorni roditeljima,
(IS) Romans 1 : 31 Nerazumni, nevjere, bez srca, nepomirljivi nemilostivi.
(IS) Romans 1 : 32 Oni, istina, znadu odredbu Božju, da oni, koji to čine, zaslužuju smrt; ipak oni to čine, dapače i odobravaju onima koji to čine.