(IS) Zephaniah 1 : 1 Riječ Gospodnja, koja dođe Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalije, sina Amarije, sina Ezekijina, u dane Josije, sina Amonova, kralja Judina.
(IS) Zephaniah 1 : 2 "Sve ću pograbiti sa zemlje! govori Gospod.
(IS) Zephaniah 1 : 3 Pograbit ću ljude i stoku, pograbit ću ptice nebeske i ribe morske, povod spoticanja zajedno s bezbožnicima. Istrijebit ću čovjeka s lica zemlje!" govori Gospod.
(IS) Zephaniah 1 : 4 "Zamahnut ću rukom svojom proti Judi, proti svim stanovnicima Jerusalema. Istrijebit ću iz mjesta ovoga ostatak baalov i ime idolskih službenika zajedno sa svećenicima.
(IS) Zephaniah 1 : 5 S onima, koji se na krovovima klanjaju vojsci nebeskoj, i one, koji se klanjaju Gospodu i kunu se njim, ali se ujedno kunu Milkomom.
(IS) Zephaniah 1 : 6 I one, koji su otpali od Gospoda i ne traže Gospoda i ne mare, za njega."
(IS) Zephaniah 1 : 7 Tiho pred Gospodom, Svemogućim! Jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio žrtvu, posvetio goste svoje.
(IS) Zephaniah 1 : 8 U dan žrtve Gospodnje dogodit će se: "Pohodit ću knezove i sinove kraljeve i sve, koji nose tuđinsko odijelo.
(IS) Zephaniah 1 : 9 Pohodit ću u onaj dan se, koji skaču preko praga, koji pune kuću gospodara svojega nasiljem i prijevarom.
(IS) Zephaniah 1 : 10 U onaj će dan, veli Gospod, odjeknuti vika od ribljih vrata, jauk od novoga grada i silno jadikovanje s humova.
(IS) Zephaniah 1 : 11 Jaučite samo, stanovnici Makteša, jer će se sav narod trgovački uništiti; svi će se mjerioci novaca istrijebiti.
(IS) Zephaniah 1 : 12 U ono će se vrijeme dogoditi, da ću ja pretražiti Jerusalem sa svjetionicama i pohoditi ljude, koji bezbrižno sjede na droždini svojoj, koji misle: 'Gospod ne čini ni dobro ni zlo.'
(IS) Zephaniah 1 : 13 Razgrabit će se posjed njihov, opustošit će se kuće njihove. Grade kuće, ali neće stanovati u njima; sade vinograde, ali neće piti vina iz njih."
(IS) Zephaniah 1 : 14 Blizu je dan Gospodnji, veliki, blizu je i hiti veoma. Čuj, dan Gospodnji, gorki; tada će vikati junaci.
(IS) Zephaniah 1 : 15 Dan jarosti jest taj dan, dan tjeskobe; nevolje, dan pustošenja i zatiranja, dan tame i mraka, dan oblaka i oblačina,
(IS) Zephaniah 1 : 16 Dan trubljavine i ratne vike na tvrde gradove i na visoka kruništa.
(IS) Zephaniah 1 : 17 Tada ću ljude prepasti, te će vrludati kao slijepci, jer su sagriješili proti Gospodu. Krv će se njihova prosuti kao prah, tjelesa njihova kao gnoj.
(IS) Zephaniah 1 : 18 Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći spasiti u dan jarosti Gospodnje. U ognju revnosti njegove sva će se zemlja proždrijeti. Jer uništenje i prijeku propast spremit će on svima stanovnicima zemaljskim.