(IS) Philippians 1 : 1 Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, svima svetima u Kristu Isusu, koji su u Filipima, s predstojnicima (gr. biskup) i poslužiteljima (gr. đakon).
(IS) Philippians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina I Isusa Krista!
(IS) Philippians 1 : 3 Zahvaljujem Bogu svojemu, kad se god spomenem vas,
(IS) Philippians 1 : 4 Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
(IS) Philippians 1 : 5 Za vaše sudjelovanje u evanđelju od prvoga dana do danas,
(IS) Philippians 1 : 6 Uzdam se upravo u to, da će onaj, koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa.
(IS) Philippians 1 : 7 Kao što je pravedno, da ja ovo mislim za sve vas, jer vas nosim u srcu, budući da ste svi sudionici moje milosti i u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja.
(IS) Philippians 1 : 8 Jer Bog mi je svjedok, kako čeznem za svima vama najnježnijom ljubavlju Krista Isusa.
(IS) Philippians 1 : 9 I zato se molim, da ljubav vaša sve više i više izobiluje u spoznaji i u svakom razumijevanju,
(IS) Philippians 1 : 10 Da iskusite bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Kristov,
(IS) Philippians 1 : 11 Napunjeni plodom pravde po Isusu Kristu na slavu i hvalu Božju.
(IS) Philippians 1 : 12 A hoću, da vi znate, braćo, da je moje sadašnje stanje dapače pomoglo napretku evanđelja,
(IS) Philippians 1 : 13 Tako da se je razglasilo kod sve tjelesne straže i kod svih ostalih, da ja nosim okove zbog Krista.
(IS) Philippians 1 : 14 I većina braće u Gospodinu, ohrabrena okovima mojim, usuđujem se još revnije, bez straha navješćivati riječ Božju.
(IS) Philippians 1 : 15 Jedni doduše iz zavisti i svađe, ali drugi od dobre volje propovijedaju Krista.
(IS) Philippians 1 : 16 Ovi iz ljubavi znajući, da sam postavljen za obranu evanđelja.
(IS) Philippians 1 : 17 A oni iz prkosa navješćuju Krista, neiskreno, da jače pritegnu okove moje.
(IS) Philippians 1 : 18 što dakle? Dok se na svaki način propovijeda Krist, bilo izlikom, bilo iskreno, ja se za to i radujem, a i radovat ću se;
(IS) Philippians 1 : 19 Jer će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista.
(IS) Philippians 1 : 20 Očekujem i nadam se, da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sada, kao svagda, sa svom smjelošću Krista proslaviti u tijelu mojemu, bilo životom, bilo smrću.
(IS) Philippians 1 : 21 Jer je meni život Krist, a smrt dobitak.
(IS) Philippians 1 : 22 A ako mi život u tijelu plod donosi, to ne znam, što ću izabrati.
(IS) Philippians 1 : 23 Jer sam pritisnut s obje strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje.
(IS) Philippians 1 : 24 Ali ostati u tijelu, potrebnije je zbog vas.
(IS) Philippians 1 : 25 I ovo znam pouzdano, da ću ostati i ustrajati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere.
(IS) Philippians 1 : 26 Da se vi s menom što više ponosite u Kristu Isusu, kad opet dođem k vama.
(IS) Philippians 1 : 27 Samo živite dostojno evanđelja Kristova, da ili dođem i vidim vas, ili sam nenazočan, čujem za vas, da stojite u jednome duhu, i da se jednodušno zajedno borite za vjeru u evanđelje.
(IS) Philippians 1 : 28 I ni u čemu da se ne plašite od protivnika; jer je to za njih znak propasti, a za vas spasenja, i to od Boga;
(IS) Philippians 1 : 29 Jer je vama dana milost za Krista, da ne samo vjerujete u njega, nego da i trpite za njega,
(IS) Philippians 1 : 30 Imajući istu borbu, kakvu vidjeste na meni i sad čujete za mene.