(IS) Exodus 1 : 1 Ovo su imena sinova Izraelovih, koji su bili svi sa porodicama svojim došli u Egipat zajedno s Jakovom:
(IS) Exodus 1 : 2 Ruben, Simeon, Levi, Juda;
(IS) Exodus 1 : 3 Isakar, Zebulun, Benjamin;
(IS) Exodus 1 : 4 Dan, Naftali, Gad i Ašer.
(IS) Exodus 1 : 5 Broj potomaka Jakovljevih iznosio je sedamdeset; ali je Josip boravio već prije u Egiptu.
(IS) Exodus 1 : 6 Tada umre Josip, sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
(IS) Exodus 1 : 7 A potomci se Izraelovi umnožiše veoma i postadoše vrlo mnogobrojni i jaki, tako da je sva zemlja bila od njih gusto napučena.
(IS) Exodus 1 : 8 Tada zavlada novi kralj u Egiptu, koji nije ništa znao o Josipu.
(IS) Exodus 1 : 9 On reče narodu svojemu: "Eto, narod sinova Izraelovih brojniji je i moćniji od nas.
(IS) Exodus 1 : 10 Hajde da mudro postupamo s njim, da još dalje ne raste i u slučaju kakva rata ne prijeđe k neprijateljima naime, ne udari na nas i ne otide iz zemlje!"
(IS) Exodus 1 : 11 Postaviše stoga nad njima narednike, da ih muče teškim poslovima; tako moradoše faraonu zidati za skladišta gradove Pitom i Ramses.
(IS) Exodus 1 : 12 Ali što su ga vie tlačili, to se je više on množio i više se širio, tako da su strahovali od sinova Izraelovih.
(IS) Exodus 1 : 13 Zato su Egipćani silom gonili sinove Izraelove na posao.
(IS) Exodus 1 : 14 Ogorčavali su im život teškim poslom s ilovačom i opekama i svakim radom u polju, i gonili ih silom na sve te poslove.
(IS) Exodus 1 : 15 A babicama hebrejskim, od kojih se jedna zvala Šifrah, a druga Puah, naredi kralj egipatski ovo:
(IS) Exodus 1 : 16 "Kad pomažete Hebrejkama kod porođaja, pripazite na spol: ako je dječak, usmrtite ga, ako je djevojčica, neka ostane na životu!"
(IS) Exodus 1 : 17 Ali se babice bojale Boga i nijesu činile, kako im naredio kralj egipatski, nego su ostavljale dječake na životu.
(IS) Exodus 1 : 18 Zato kralj egipatski dade dozvati babice i zapita ih: "Zašto tako činite i ostavljate dječake na životu?"
(IS) Exodus 1 : 19 Babice odgovoriše faraonu: "Jest, Hebrejke nijesu kao žene egipatske, nego znadu same sebi pomoći. Prije nego dođe babica, one već rode."
(IS) Exodus 1 : 20 Zato Bog učini dobro babicama. Tako se je narod množio i postao veoma mnogobrojan.
(IS) Exodus 1 : 21 Jer su se babice bojale Boga, dade im Bog veliko potomstvo.
(IS) Exodus 1 : 22 Ali faraon zapovjedi svemu narodu svojemu: "Sve dječake, što se rode, bacajte u Nil, a djevojčice sve ostavljajte na životu!"