(IS) John 1 : 1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ.
(IS) John 1 : 2 Ova bijaše u početku u Boga
(IS) John 1 : 3 Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo.
(IS) John 1 : 4 U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima.
(IS) John 1 : 5 Svjetlost zasvijetli u tami; ali tama ga ne obuze.
(IS) John 1 : 6 Poslan je bio čovjek od Boga, kojemu bijaše ime Ivan.
(IS) John 1 : 7 Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za Svjetlost, da svi vjeruju po njemu.
(IS) John 1 : 8 On ne bijaše Svjetlost, nego da svjedoči za Svjetlost.
(IS) John 1 : 9 Svjetlost istinita, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet.
(IS) John 1 : 10 Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao.
(IS) John 1 : 11 K svojima dođe, i svoji ga ne primiše.
(IS) John 1 : 12 A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo,
(IS) John 1 : 13 Koji nijesu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
(IS) John 1 : 14 I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.
(IS) John 1 : 15 Ivan svjedoči za njega i viče: "Ovaj bijaše, za koga rekoh: "Koji dolazi za mnom, preda mnom je; jer bijaše prije nego ja."
(IS) John 1 : 16 Od punine njegove mi svi primismo milost za milošću.
(IS) John 1 : 17 Po Mojsiju bio je dan zakon, po Isusu Kristu dođe milost i is
(IS) John 1 : 18 Boga nitko nije vidio nikada. Jedinorođeni, koji je Bog, koji počiva na srcu Očevu, on je donio vijest,
(IS) John 1 : 19 Ovako glasi svjedočanstvo Ivanovo, kad Židovi iz Jerusalema poslaše k njemu svećenike i Levite, da ga zapitaju: "tko si ti?"
(IS) John 1 : 20 On priznade i ne zataji. Priznade: "Ja nijesam Krist."
(IS) John 1 : 21 Tada ga upitaše: "Što dakle? Jesi li možda Ilija?" On odgovori: "Nijesam." "Jesi li prorok?" On odgovori: "Nijesam."
(IS) John 1 : 22 Onda mu rekoše: "Tko si dakle? Mi ipak moramo donijeti odgovor onima, koji nas poslaše. Za koga se ti izdaješ?"
(IS) John 1 : 23 On odgovori: "Ja sam glas onoga, što viče u pustinji: "Poravnite put Gospodnji, kao što reče prorok Izaija."
(IS) John 1 : 24 A oni poslanici bili su od farizeja.
(IS) John 1 : 25 Zapitaše ga dalje, govoreći"Zašto dakle krstiš, kad ti nijesi Krist, ni Ilija, ni prorok?"
(IS) John 1 : 26 Ivan im odgovori: "Ja krstim samo vodom. A među vama već stoji, koga vi ne poznate,
(IS) John 1 : 27 On je onaj, koji dolazi za mnom a ipak je preda mnom. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj."
(IS) John 1 : 28 Ovo se dogodi u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
(IS) John 1 : 29 Sutradan vidje on Isusa, gdje dolazi k njemu. Tada reče: "Evo Janje Božje, koje oduzima grijeh svijeta!
(IS) John 1 : 30 Ovo je onaj, za koga sam rekao: "Za mnom dolazi čovjek, koji je preda mnom; jer je bio prije nego ja.
(IS) John 1 : 31 Ja ga nijesam poznavao. Ali da se on objavi u Izraelu, došao sam ja da krstim vodom."
(IS) John 1 : 32 Dalje je svjedočio Ivan, govoreći"Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.
(IS) John 1 : 33 Ja ga nijesam poznavao. Ali onaj, koji me je poslao, da krstim vodom, reče mi: "Na koga vidiš da silazi Duh i nad kim da lebdi, to je onaj, koji krsti Duhom Svetim.
(IS) John 1 : 34 Ja sam to vidio i postao sam svjedok za to: On je Sin Božji."
(IS) John 1 : 35 Sutradan je opet stajao Ivan s dvojicom svojih učenika.
(IS) John 1 : 36 Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reče: "Evo Janje Božje!"
(IS) John 1 : 37 Čim su ga oba učenika čula da govori tako, pođoše za Isusom.
(IS) John 1 : 38 Isus se obazre i vidje ih gdje idu za njim. Tada ih upita: "Što vi tražite?" Oni mu odgovoriše: "Rabi," - to jest: "Učitelju, - "gdje stanuješ?"
(IS) John 1 : 39 On im odgovori: "Dođite i vidite!" Otiđoše s njim i vidješe, gdje je stanovao, i ostadoše kod njega onaj dan. Bilo je to oko desete ure.
(IS) John 1 : 40 Jedan od dvojice, koji na riječ Ivanovu pođoše za njim, bio je Andrija, brat Simona Petra.
(IS) John 1 : 41 Ovaj se sastade najprije sa svojim bratom Simonom i reče mu: "Nađosmo Krista - to jest Pomazanika."
(IS) John 1 : 42 I dovede ga k Isusu. Isus pogleda na njega i reče: "Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kefa - to jest Kamen."
(IS) John 1 : 43 Sutradan htjede poči u Galileju. Tada sastade Filipa i reče mu: "Hajde za mnom!"
(IS) John 1 : 44 Filip je bio iz Betsaide, zavičaja Andrijina i Petrova.
(IS) John 1 : 45 Filip nađe Natanaela i javi mu: "Nađosmo onoga, o kojem su pisali Mojsije u zakonu i proroci: "Isusa, sina Josipova iz Nazareta."
(IS) John 1 : 46 Natanael mu odgovori: "Iz Nazareta može li doći što dobro?" Filip mu reče: "Dođi i vidi!"
(IS) John 1 : 47 Kad Isus vidje Natanaela gdje dolazi k njemu, reče za njega: "Evo pravoga Izraelca, u kojem nema lukavstva!"
(IS) John 1 : 48 Natanael ga upita: "Odakle me poznaješ?" Isus mu odgovori: "Još prije nego te pozva Filip, vidio sam te pod smokvom."
(IS) John 1 : 49 Natanael mu odgovori: "Učitelju, ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov!"
(IS) John 1 : 50 Isus mu reče: "Vjeruješ, jer ti rekoh, da sam te vidio pod smokvom. Vidjet ćeš još više od toga"
(IS) John 1 : 51 Tada nastavi: "Zaista, zaista, kažem vam: vidjet ćete nebo otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sinom čovječjim."