(IS) 2 Peter 1 : 1 Simon Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima, koji su postigli s nama jednaku dragocjenu vjeru u pravdi našega Boga i Spasitelja Isusa Krista.
(IS) 2 Peter 1 : 2 Milost vam i mir u obilju poznavanjem Boga i Isusa, Gospodina našega!
(IS) 2 Peter 1 : 3 Božanstvena sila njegova darovala nam je sve, što služi za život i pobožnost, poznavanjem onoga, koji nas pozva slavom i moći.
(IS) 2 Peter 1 : 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste utekli od pogubne požude svijeta.
(IS) 2 Peter 1 : 5 I zato iz sve snage poradite, da pokažete u vjeri svojoj krepost, a u kreposti poznanje,
(IS) 2 Peter 1 : 6 A u poznanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost, a u strpljivosti pobožnost,
(IS) 2 Peter 1 : 7 A u pobožnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Božju.
(IS) 2 Peter 1 : 8 Jer ako je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za poznanje našega Gospodina Isusa Krista.
(IS) 2 Peter 1 : 9 Jer tko nema ovoga, slijep je i rukom pipa, i zaboravio je očišćenje od starih svojih grijeha.
(IS) 2 Peter 1 : 10 Zato, braćo, postarajte se još većma, da svoj poziv i izbor utvrdite dobrim djelima; jer čineći ovo nećete pasti nikada.
(IS) 2 Peter 1 : 11 Jer će vam se tako obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.
(IS) 2 Peter 1 : 12 Zato ću vas uvijek podsjećati na ovo, premda znate i utvrđeni ste u ovoj istini,
(IS) 2 Peter 1 : 13 Ali smatram da sam dužan, dok sam god u ovom šatoru, da vas budim opominjanjem;
(IS) 2 Peter 1 : 14 Znajući, da će se doskora porušiti moj šator, kao što mi javi i naš Gospodin Isus Krist.
(IS) 2 Peter 1 : 15 A revno ću nastojati, da se vi uvijek i poslije smrti moje sjećate toga.
(IS) 2 Peter 1 : 16 Jer vam ne javismo sile i dolaska našega Gospodina Isusa Krista po bajkama mudro izmišljenim, nego smo sami vidjeli slavu njegovu.
(IS) 2 Peter 1 : 17 Jer je on primio od Boga Oca čast i slavu, kad siđe k njemu od uzvišene slave ovaj glas: "Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji njega slušajte."
(IS) 2 Peter 1 : 18 I ovaj smo glas mi čuli gdje siđe s neba, kad smo hili s njim na svetoj gori.
(IS) 2 Peter 1 : 19 I tako nam je sad čvršća proročka riječ, i dobro činite, što pazite na nju kao na svjetiljku, koja svijetli u tamome mjestu, dok dan ne osvane, i Danica se ne pomoli u srcima vašim.
(IS) 2 Peter 1 : 20 A ovo najprije znajte, da se nijedno proročanstvo Pisma ne smije tumačiti na svoju ruku.
(IS) 2 Peter 1 : 21 Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi.