(IS) Proverbs 1 : 1 Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja Izraelova.
(IS) Proverbs 1 : 2 One daju spoznaju mudrosti i stege; daju razumijevanje mudra govora.
(IS) Proverbs 1 : 3 Učine, da se postigne stega i razboritost, pravednost, poštenje i iskrenost.
(IS) Proverbs 1 : 4 Daju razboritost neiskusnima, razum i spoznaju mladiću.
(IS) Proverbs 1 : 5 Čuje li ih mudrac, u znanju će porasti; razum će sebi steći životnu mudrost.
(IS) Proverbs 1 : 6 Razumjet će govor priče i prispodobe, riječi i zagonetke mudraca.
(IS) Proverbs 1 : 7 Strah je Gospodnji najviša spoznaja; samo luđaci preziru mudrost i stegu.
(IS) Proverbs 1 : 8 Slušaj, sine moj, pouku oca svojega! Ne cijeni malo naputak matere svoje!
(IS) Proverbs 1 : 9 Jer su oni mio vijenac glavi tvojoj, ures vratu tvojemu
(IS) Proverbs 1 : 10 Sine moj, nemoj pristati, ako te mame zli ljudi,
(IS) Proverbs 1 : 11 Ako reknu: "Dođi s nama, vrebajmo dobroga, da stavimo zamku nedužnome ni za što!
(IS) Proverbs 1 : 12 Žive ih prožderimo kao carstvo mrtvih, s kožom i kosom, kao one, što silaze u podzemni svijet!
(IS) Proverbs 1 : 13 Dobit ćemo koje dragocjeno dobro, napunit ćemo kuće svoje plijena.
(IS) Proverbs 1 : 14 U krugu našemu bit ćeš ždrijeb svoj; kao svi vodit ćeš zajedničku kesu."
(IS) Proverbs 1 : 15 Sine moj ne idi na put s njima, drži nogu svoju daleko od staze njihove!
(IS) Proverbs 1 : 16 Jer noge njihove hite k zlu, trče da prolijevaju krv.
(IS) Proverbs 1 : 17 Jer je uzalud razapeta mreža pred očima svih ptica.
(IS) Proverbs 1 : 18 Vrebaju vlastitu krv svoju, stavljaju sami sebi zamku.
(IS) Proverbs 1 : 19 To je sudbina onoga, koji ide za dobitkom nepravednim: on ga stane glave.
(IS) Proverbs 1 : 20 Mudrost propovijeda na otvorenoj cesti; na slobodnim mjestima pušta da odjekne glas njezin.
(IS) Proverbs 1 : 21 Na zidovima visoko gore razliježe se povik njezin. Na vratima, u gradu drži govore svoje:
(IS) Proverbs 1 : 22 "Dokle ćete još, vi luđaci, ljubiti ludost, i vama, podsmjevači, dokle će biti mio podsmijeh, i, vi bezumni, dokle ćete mrziti na razboritost?
(IS) Proverbs 1 : 23 Primite k srcu opomenu moju! Evo, pustit ću svoje negodovanje proti vas da slobodno poteče i objavit ću vam priče svoje.
(IS) Proverbs 1 : 24 Jer sam zvao, a vi ste se nećkali, jer sam namigivao, a nitko nije mario,
(IS) Proverbs 1 : 25 Jer ste u vjetar bacali svaki savjet moj, nijeste htjeli ništa znati za opomenu moju,
(IS) Proverbs 1 : 26 Zato ću se i ja smijati nesreći vašoj rugat ću se, kad vas napadne tjeskoba,
(IS) Proverbs 1 : 27 Kad kao zlo vrijeme na vas navali strah, i pogibao vaša kao oluja kad dođe, kad nasrne na vas nevolja i muka.
(IS) Proverbs 1 : 28 Tada će me zvati, ali se ja neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.
(IS) Proverbs 1 : 29 Jer su mrzili na spoznaju, za strah Gospodnji nijesu ništa pitali,
(IS) Proverbs 1 : 30 Za savjet moj nijesu se nikada brinuli, sva su karanja moja prezirali,
(IS) Proverbs 1 : 31 Zato će jesti plod djela svojih i nasitit će se osnova svojih,
(IS) Proverbs 1 : 32 Jer luđacima otpad njihov donosi smrt, bezbrižnost je propast luđaka.
(IS) Proverbs 1 : 33 Ali tko mene slijedi, može stanovati sigurno i miran biti, bez bojazni od zla."