(IS) Ecclesiastes 1 : 1 Razmišljanja propovjednika, sina Davidova, kralja u Jerusalemu.
(IS) Ecclesiastes 1 : 2 Taština nad taštinama, veli propovjednik, taština nad taštinama sve je taština!
(IS) Ecclesiastes 1 : 3 Što koristi čovjeku sa muka njegova, koju muči pod suncem?
(IS) Ecclesiastes 1 : 4 Pokoljenja idu, pokoljenja dolaze, a zemlja stoji nepomična.
(IS) Ecclesiastes 1 : 5 Sunce izlazi, sunce zalazi i hiti natrag na mjesto, odakle je izašlo.
(IS) Ecclesiastes 1 : 6 Vjetar puše na jug i obrće se na sjever, u trajnoj promjeni puše vjetar. Onda se okreće vjetar natrag k novome obrtanju.
(IS) Ecclesiastes 1 : 7 Sve rijeke teku u more, a more se nikada ne napuni; odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovo počnu svoj tok.
(IS) Ecclesiastes 1 : 8 Tako je sav govor muka uzaludna: ni jedan čovjek le može da protumači i oko se ne može nagledati, uho se ne može naslušati.
(IS) Ecclesiastes 1 : 9 Što je bilo, opet će biti, što se je dogodilo, opet će se dogoditi i ništa novo nema rod suncem.
(IS) Ecclesiastes 1 : 10 Kad bi što bilo, o čem bi se reklo: "Evo, nešto novo!", to je već bilo u vremena, što su za nama.
(IS) Ecclesiastes 1 : 11 Ne spominje se, što je prije bilo. Što će još biti, neće se spominjati u onih, koji će poslije živjeti.
(IS) Ecclesiastes 1 : 12 Ja, propovjednik, bio sam kralj nad Izraelom u Jerusalemu.
(IS) Ecclesiastes 1 : 13 Ja upravih srce svoje na to, da sve, što biva pod nebom, istražim i razaberem mudrošću, taj mučni posao, dade Bog ljudima, da se muče oko njega.
(IS) Ecclesiastes 1 : 14 Vidjeh svako djelo, što biva pod suncem - a eto: sve je taština i trka za vjetrom!
(IS) Ecclesiastes 1 : 15 Što je krivo, ne može se ispraviti; što fali, ne može se brojiti.
(IS) Ecclesiastes 1 : 16 I tada rekoh srcu svojemu: "Eto, ja postigoh sebi veću i višu mudrost, negoli svi, što su preda mnom vladali nad Jerusalemom. Mnogo znanja i mnogo mudrosti nauči duh moj."
(IS) Ecclesiastes 1 : 17 Ali, kad upravih srce svoje na to, da upoznam, što je s mudrošću i znanjem, s ludošću i bezumljem, uvidjeh da je to trka za vjetrom.
(IS) Ecclesiastes 1 : 18 Jer gdje je mnogo mudrosti tu je i mnogo brige, kome se množi znanje, množi se i muka.