(IS) Ephesians 1 : 1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, svetima, koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu.
(IS) Ephesians 1 : 2 Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista!
(IS) Ephesians 1 : 3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu.
(IS) Ephesians 1 : 4 U njemu nas je izabrao prije Postanja svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim,
(IS) Ephesians 1 : 5 U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
(IS) Ephesians 1 : 6 Da slavimo slavnu milost njegovu, kojom nas je obdario u ljubljenome Sinu svojemu,
(IS) Ephesians 1 : 7 U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha po bogatstvu milosti njegove,
(IS) Ephesians 1 : 8 Koju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti,
(IS) Ephesians 1 : 9 Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;
(IS) Ephesians 1 : 10 Da je izvrši u punini vremena: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na, nebesima i na zemlji.
(IS) Ephesians 1 : 11 U njemu i mi postadosmo baštinici predodređeni po odredbi onoga, koji sve čini po odluci volje svoje,
(IS) Ephesians 1 : 12 Da bismo bili na hvalu slave njegove, koji smo se prije uzdali u Krista.
(IS) Ephesians 1 : 13 U njemu se i vi, čuvši riječ istine, evanđelje spasenja svojega, i vjerovavši zapečatiste Svetim Duhom obećanja,
(IS) Ephesians 1 : 14 Koji je zalog baštine naše za otkupljenje stečevine na hvalu slave njegove.
(IS) Ephesians 1 : 15 Zato i ja čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i ljubav k svima svetima,
(IS) Ephesians 1 : 16 Ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati se vas u svojim molitvama,
(IS) Ephesians 1 : 17 Da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne vama duha mudrosti i otkrivenja, da ga poznate.
(IS) Ephesians 1 : 18 Neka rasvijetli oči srca vašega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave baštine njegove u svetima;
(IS) Ephesians 1 : 19 I koja je izobilna veličina sile njegove prema nam koji vjerujemo po djelovanju jake sile njegove,
(IS) Ephesians 1 : 20 Koju je učinio u Kristu, kad ga uskrsnu od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
(IS) Ephesians 1 : 21 Nad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ime, što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u budućemu.
(IS) Ephesians 1 : 22 I sve podloži pod noge njegove, i njega dade za glavu nad svom crkvom,
(IS) Ephesians 1 : 23 Koja je tijelo njegovo, punina onoga, koji sve ispunjava u svemu.