(IS) 1 Thessalonians 1 : 1 Pavao i Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!
(IS) 1 Thessalonians 1 : 2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u molitvama svojim,
(IS) 1 Thessalonians 1 : 3 Sjećajući se bez prestanka vašega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim,
(IS) 1 Thessalonians 1 : 4 Znajući, braćo, ljubljena od Boga, za izbor vaš,
(IS) 1 Thessalonians 1 : 5 Jer evanđelje naše nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u punini mnogoj, kao što znate, kakvi smo bili među vama zbog vas.
(IS) 1 Thessalonians 1 : 6 I vi se ugledaste na nas i na Gospodina, primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga,
(IS) 1 Thessalonians 1 : 7 Tako da vi postadoste izgled svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji.
(IS) 1 Thessalonians 1 : 8 Jer je od vas odjeknula riječ Gospodnja, ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba što govoriti.
(IS) 1 Thessalonians 1 : 9 Jer oni obznanjuju za nas, kakav smo ulazak imali k vama, i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomu i Istinitomu,
(IS) 1 Thessalonians 1 : 10 I da čekate Sina njegova s nebesa, kojega uskrsnu od mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od budućega gnjeva.