(IS) Isaiah 1 : 1 Viđenje Izaije, sina Amosova, što ga je gledao nad Judom i Jerusalemom u dane kraljeva Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije od Jude.
(IS) Isaiah 1 : 2 Čujte, nebesa, slušaj, zemljo, jer Gospod govori: "Djecu odgojih i podigoh, ali mi ona postade nevjerna.
(IS) Isaiah 1 : 3 Vol poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega. Samo Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije!"
(IS) Isaiah 1 : 4 Jao, pokoljenje griješno, narode zlodjelima natovareni, leglo zlikovaca, djeco izrođena! Oni ostaviše Gospoda, pogrdiše Sveca Izraelova, okrenuše mu leđa.
(IS) Isaiah 1 : 5 Kamo da vas se još bije, kad jednako otpadate?
(IS) Isaiah 1 : 6 Posve je bolesna glava i posve je iznemoglo srce. Od pete do glave nema ništa zdrava na tebi, samo uboj, modrice i rane svježe. Nije ih se iscijedilo, ni zavilo, ni uljem ublažilo.
(IS) Isaiah 1 : 7 Zemlja je vaša postala pustinja, gradovi su vaši ognjem popaljeni i vaše njive - : tuđini ih jedu na vaše oči, pustoš je kao kod razora Sodome.
(IS) Isaiah 1 : 8 Samo kći Siona preostade kao koliba u vinogradu, kao stražara u polju krastavaca, kao kula stražarska.
(IS) Isaiah 1 : 9 Jest, da nam Gospod nad vojskama nije ostavio jedan ostatak, bili bismo kao Sodoma, izjednačili bismo se s Gomorom!
(IS) Isaiah 1 : 10 I čujte riječ Gospodnju, knezovi Sodome, poslušaj naputak Boga našega, narode Gomore!
(IS) Isaiah 1 : 11 "Što će mi mnoštvo žrtava vaših?", tako govori Gospod. "Sit sam žrtava od ovnova i pretiline od teladi i ne marim više za krv bikova, janjaca i jaraca.
(IS) Isaiah 1 : 12 Kad dolazite da se pokažete preda mnom -: tko traži od vas, da gazite trijemove moje?
(IS) Isaiah 1 : 13 Ne prinosite više žrtava nevrijednih, jer mi se gadi. Mjesec mlađak, subotu, poziv na blagdan svečan - ne podnosim: zlodjela i blagdan.
(IS) Isaiah 1 : 14 Duša moja mrzi na vaše mlađake i blagdane, jer su mi na teret i dodija mi podnositi ih.
(IS) Isaiah 1 : 15 I kad širite ruke svoje zatvaram ipak oči svoje od vas, i kad molite još toliko, ne slušam vas: ruke su vaše pune krvi.
(IS) Isaiah 1 : 16 Operite se! Očistite se! Uklonite zla djela svoja ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti!
(IS) Isaiah 1 : 17 Učite se dobro činiti: težite za pravdom, pomažite potlačenomu, pribavite pravicu siroti, branite udovicu!"
(IS) Isaiah 1 : 18 "Dobro dakle, sudimo se!", tako govori Gospod. "I ako su grijehi vaši crveni kao skerlet, postat će bijeli kao vuna!
(IS) Isaiah 1 : 19 Ako hoćete slušati, uživat ćete najbolje u zemlji.
(IS) Isaiah 1 : 20 Ali ako nećete i prkosite, prožderat će vas mač!" - Zaista, usta Gospodnja rekoše.
(IS) Isaiah 1 : 21 Kako postade bludnicom vjerni grad, koji je bio pun pravice! Nekoć je stanovala u njemu pravednost, a sada - krvnici.
(IS) Isaiah 1 : 22 Srebro tvoje postade troska, vino tvoje razvodnjeno.
(IS) Isaiah 1 : 23 Knezovi su tvoji buntovnici, drugovi kradljivcima. Oni svi ljube mito i lete za novcima. Siroti ne daju pravice i parnica udovice ne dolazi pred njih.
(IS) Isaiah 1 : 24 Zato govori Svemogući, Gospod nad vojskama, Izraelov jaki Bog: "Ha, riješit ću se na neprijateljima svojim, osvetit ću se protivnicima svojim!
(IS) Isaiah 1 : 25 Okrenut ću ruku svoju proti tebi! Očistit ću kao luživom troske tvoje, izlučit ću sve olovo tvoje.
(IS) Isaiah 1 : 26 Postavit ću ti opet suce kao prije i savjetnike kao iz početka. Tada ćeš se opet zvati 'grad pravednosti', 'grad vjerni'.
(IS) Isaiah 1 : 27 Tvorenjem pravde Sion će se spasiti, pravednošću obraćenici njegovi."
(IS) Isaiah 1 : 28 A nevjernici i grješnici svi će propasti. Koji ostave Gospoda, izginut će.
(IS) Isaiah 1 : 29 Jer ćete se posramiti zbog gajeva, što ih tako ljubite. Morat ćete se zastidjeti zbog vrtova, što ih tako volite.
(IS) Isaiah 1 : 30 Jer ćete biti kao hrast, kojemu vene lišće, kao vrt bez vode,
(IS) Isaiah 1 : 31 Jaki će biti kao kučine, djelo njegovo kao iskra. Oboje će se zapaliti zajedno, i nitko neće gasiti.