(IS) Deuteronomy 1 : 1 Ovo su govori, što ih održa Mojsije pred svim Izraelom s onu stranu Jordana, u pustinji, u Arabi, naprema Sufu, između Parana, Tofela, Labana, Haserota i Dizahaba.
(IS) Deuteronomy 1 : 2 Jedanaest je dana hoda od Horeba preko gore Seira do Kadeš Barnea.
(IS) Deuteronomy 1 : 3 Prvi dan jedanaestoga mjeseca u četrdesetoj godini govorio je Mojsije sinovima Izraelovim sve, što mu je bio Gospod zapovjedio za njih.
(IS) Deuteronomy 1 : 4 Pošto je bio porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je prebivao u Aštarotu i u Edreju,
(IS) Deuteronomy 1 : 5 Poče Mojsije s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, razlagati zakon ovako:
(IS) Deuteronomy 1 : 6 "Gospod, Bog naš, ovako nam je na Horebu govorio: Dosta dugo boravili ste na toj gori.
(IS) Deuteronomy 1 : 7 Podignite se i pođite k pogorju Amoreja i k svima susjedima njihovim u Arabi, na pogorju i u Šefeli i u Negebu i na obali morskoj, u zemlju Kanaanaca i k Libanonu do velike rijeke do Eufrata.
(IS) Deuteronomy 1 : 8 Eto, tu zemlju predajem vama. Uđite u nju i zauzmite tu zemlju. Gospod se je zakleo ocima vašim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je dati njima i potomcima njihovim.
(IS) Deuteronomy 1 : 9 Onda vam rekoh: 'Ne mogu za vas sam skrbiti.'
(IS) Deuteronomy 1 : 10 Gospod, Bog vaš, umnožio vas je tako, da vas je danas mnogo kao zvijezda nebeskih.
(IS) Deuteronomy 1 : 11 Gospod, Bog otaca vaših, neka vas umnoži još tisuću puta više i neka vas blagoslovi, kako vam je obećao.
(IS) Deuteronomy 1 : 12 Ali kako da posve sam nosim teret i breme, što ga na mene tovarite, i raspre vaše?
(IS) Deuteronomy 1 : 13 Predložite za svako od svojih plemena mudre, razborite i iskusne ljude, da vam ih postavim za starješine.
(IS) Deuteronomy 1 : 14 Nato mi odgovoriste: 'Dobro je, što misliš učiniti.'
(IS) Deuteronomy 1 : 15 Tada izabrah od vaših plemenskih glavara mudre i iskusne ljude i vama ih postavih za starješine: za tisućnike, za stotnike, za pedesetnike i za desetnike, nadalje perovođe za vaša plemena.
(IS) Deuteronomy 1 : 16 U isto vrijeme dadoh sucima vašim ovaj naputak: Saslušavajte obje strane braće svoje. Sudite pravo svakomu, bio brat ili stranac.
(IS) Deuteronomy 1 : 17 Budite nepristrani na sudu. Saslušajte i maloga i velikoga. Ne bojte se nikoga, jer Božje mjesto zastupa sudac. Ako li vam je koji pravni slučaj pretežak, predložite ga meni, da ga istražim.
(IS) Deuteronomy 1 : 18 Tako vam onda dadoh naputak za sve, što imate činiti.
(IS) Deuteronomy 1 : 19 Potom otidosmo od Horeba i prijeđosmo svu onu pustinju veliku i strašnu, koju ikada vidjeste, idući na pogorje Amoreja, kao što nam je bio zapovjedio Gospod, Bog naš, I dođosmo do Kadeš-Barnea.
(IS) Deuteronomy 1 : 20 Tada vam rekoh: Dođoste eto do na pogorje Amoreja, što nam ga hoće da dadne Gospod, Bog naš.
(IS) Deuteronomy 1 : 21 Gle, Gospod, Bog tvoj, dao ti je tu zemlju. Pođi, uzmi je u posjed svoj, kao što ti je zapovjedio Gospod, Bog otaca tvojih. Ne boj se i ne plaši se!
(IS) Deuteronomy 1 : 22 Tada svi pristupiste k meni i rekoste: "Poslat ćemo pred sobom nekoliko ljudi, da nam istraže zemlju i da nam jave za put, kojim ćemo ići, i za gradove, u koje ćemo doći.
(IS) Deuteronomy 1 : 23 Ja sam bio s prijedlogom sporazuman i izabrao sam između vas dvanaest ljudi, iz svakoga plemena po jednoga.
(IS) Deuteronomy 1 : 24 Oni krenuše na put, gore u pogorje, stigoše do eškolske doline i ogledaše zemlju.
(IS) Deuteronomy 1 : 25 Uzeše sa sobom ploda one zemlje i donesoše nam ga. Onda nam dadoše ovaj izvještaj: "Lijepa je zemlja, koju će nam dati Gospod, Bog naš.
(IS) Deuteronomy 1 : 26 Ipak ne htjedoste ići, nego se suprostaviste zapovijedi Gospoda, Boga svojega.
(IS) Deuteronomy 1 : 27 I mrmljali ste u Šatorima svojim ovako: 'U zloj namjeri odvede nas Gospod iz zemlje egipatske, da nas preda u ruke Amorejima, da nas oni unište.'
(IS) Deuteronomy 1 : 28 Kamo da idemo? Braća naša uplašiše srca naša, kad su govorila: 'Ljudi su tamo veći i brojniji od nas. Gradovi su njihovi veliki i do neba utvrđeni. Pa i sinove Anakove vidjesmo tamo.'
(IS) Deuteronomy 1 : 29 A ja vam rekoh: 'Ne plašite se i ne bojte ih se!
(IS) Deuteronomy 1 : 30 Gospod, Bog vaš, koji ide pred vama, borit će se za vas, isto onako, kako vam je učinio u Egiptu pred očima vašim.'
(IS) Deuteronomy 1 : 31 I u pustinji, gdje si vidio, kako te je nosio Gospod, Bog tvoj, kao što čovjek nosi dijete svoje, cijelim putem, što ga prevaliste, dok dođoste do ovoga mjesta.
(IS) Deuteronomy 1 : 32 Ali uza sve to ne imadoste pouzdanja u Gospoda, Boga svojega.
(IS) Deuteronomy 1 : 33 Koji je ipak išao pred vama putem i tražio vam mjesto za tabor, noću u ognju, da ste mogli vidjeti put, kojim moradoste ići, a danju u oblaku.
(IS) Deuteronomy 1 : 34 Kad je Gospod čuo vaše govorenje, razgnjevi se i zakle se:
(IS) Deuteronomy 1 : 35 'Ni jedan od ljudi toga naopakog roda neće vidjeti lijepe zemlje, koju sam pod prisegom obećao dati vašim ocima.
(IS) Deuteronomy 1 : 36 Samo će je vidjeti Kaleb, sin Jefuneov. Njemu ću i sinovima njegovim dati zemlju, po kojoj je išao, jer je bio u svemu pokoran Gospodu.
(IS) Deuteronomy 1 : 37 I na mene se rasrdi Gospod zbog vas i reče: "I ti nećeš doći tamo.
(IS) Deuteronomy 1 : 38 Ipak Jošua, sin Nunov, sluga tvoj, doći će tamo. Njega ohrabri: jer on ima razdijeliti zemlju među sinove Izraelove.
(IS) Deuteronomy 1 : 39 A djeca vaša, za koju rekoste da će postati roblje, i sinovi vaši, koji danas ne znaju razlikovati između dobra i zla, doći će tamo. Njima ću je dati, i oni će je uzeti u posjed.
(IS) Deuteronomy 1 : 40 A vi se vratite i idite u pustinju k Crvenome moru!
(IS) Deuteronomy 1 : 41 Tada mi vi odgovoriste ovako: Sagriješismo Gospodu. Ići ćemo i borit ćemo se, kako nam je zapovjedio Gospod, Bog nas. Pa se opasaste svaki svojim bojnim oružjem i htjedoste u svojoj zaslijepljenosti poći na pogorje.
(IS) Deuteronomy 1 : 42 Ali Gospod mi zapovjedi: Opomeni ih: Ne idite gore i ne borite se; jer ja nijesam među vama. Inače bit ćete poraženi od vaših neprijatelja.
(IS) Deuteronomy 1 : 43 Ja vas tada opomenuh. Ali ne poslušaste, nego se oprijeste zapovijedi Gospodnjoj i pođoste u svojoj drzovitosti gore na pogorje.
(IS) Deuteronomy 1 : 44 Tada izađoše proti vama Amoreji, koji prebivaju na onom pogorju. Oni vas zatjeraše kao roj pčela i raspršiše vas od Seira pa do Horme.
(IS) Deuteronomy 1 : 45 Kad se vratiste, plakali ste pred Gospodom, ali Gospod ne Posluša glasa vašega, niti okrenu uha svojega k vama.
(IS) Deuteronomy 1 : 46 Tako ostadoste u Kadešu dugo vremena, dokle ondje stajaste.