(IS) 1 Corinthians 1 : 1 Pavao, voljom Božjom pozvani apostol Isusa Krista, i brat Sosten,
(IS) 1 Corinthians 1 : 2 crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima, koji zazivaju ime Gospodina našega Isusa Krista na svakome mjestu, njihovu i našemu.
(IS) 1 Corinthians 1 : 3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
(IS) 1 Corinthians 1 : 4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu za vas, što vam je dana milost Božja u Kristu Isusu,
(IS) 1 Corinthians 1 : 5 Te se u svemu obogatiste u njemu, u svakoj riječi i svakomu znanju,
(IS) 1 Corinthians 1 : 6 Kao što se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama;
(IS) 1 Corinthians 1 : 7 Tako da nemate nedostatka ni u jednoj milosti vi, koji čekate objavljenje Gospodina našega Isusa Krista,
(IS) 1 Corinthians 1 : 8 Koji će vas i utvrditi sve do kraja, da budete bez krivnje na dan Gospodina našega Isusa Krista.
(IS) 1 Corinthians 1 : 9 Vjeran je Bog, koji vas pozva u zajednicu Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
(IS) 1 Corinthians 1 : 10 A molim vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista, da svi jednako govorite, i da ne budu među vama razdor, nego da budete savršeni u istom osjećanju i u istom mišljenju.
(IS) 1 Corinthians 1 : 11 Jer mi je javljeno za vas, braćo moja, od Klojinih ukućana, da su prepiranja među vama.
(IS) 1 Corinthians 1 : 12 A to kažem, da svaki od vas govori: "Ja sam Pavlov", "a ja sam Apolov", "a ja sam Kefin", "a ja sam Kristov."
(IS) 1 Corinthians 1 : 13 Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u ime Pavlovo kršteni?
(IS) 1 Corinthians 1 : 14 Hvala Bogu, što nikoga od vas nijesam krstio, osim Krispa i Gaja,
(IS) 1 Corinthians 1 : 15 Da ne rekne tko, da ste kršteni u moje ime.
(IS) 1 Corinthians 1 : 16 A krstio sam i Stefaninu kuću; dalje ne znam, jesam li koga drugoga krstio.
(IS) 1 Corinthians 1 : 17 Jer Krist nije poslao mene da krstim, nego da propovijedam evanđelje ne mudrim riječima, da ne izgubi silu križ Kristov.
(IS) 1 Corinthians 1 : 18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.
(IS) 1 Corinthians 1 : 19 Jer je pisano: "Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih."
(IS) 1 Corinthians 1 : 20 Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću?
(IS) 1 Corinthians 1 : 21 Jer, kako u mudrosti Božjoj ne upozna svijet mudrošću Boga, bila je Božja volja, da ludošću propovijedanja spasi one, koji vjeruju.
(IS) 1 Corinthians 1 : 22 Jer i Židovi traže znake, i Grci traže mudrost;
(IS) 1 Corinthians 1 : 23 A mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima spotaknuće, a neznabošcima ludost,
(IS) 1 Corinthians 1 : 24 A onima, koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju silu i Božju mudrost.
(IS) 1 Corinthians 1 : 25 Jer je "ludost" Božja mudrija od ljudi,! "Slabost" je Božja jača od ljudi.
(IS) 1 Corinthians 1 : 26 Jer gledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih;
(IS) 1 Corinthians 1 : 27 Nego što je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako;
(IS) 1 Corinthians 1 : 28 I što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, što nije, da uništi ono, što jest,
(IS) 1 Corinthians 1 : 29 Da se ne hvali ni jedan čovjek pred Bogom.
(IS) 1 Corinthians 1 : 30 Od njega ste vi u Kristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravda i posvećenje i otkup,
(IS) 1 Corinthians 1 : 31 Da, kao što je pisano: "Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali!"