(IS) 1 Timothy 1 : 1 Pavao, apostol Isusa Krista, po zapovijedi Boga, Spasitelja našega i Krista Isusa, nade naše,
(IS) 1 Timothy 1 : 2 Timoteju, pravome sinu u vjeri. Milost, milosrđe, mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!
(IS) 1 Timothy 1 : 3 Kao što sam te molio, da ostaneš u Efezu, kad sam zaputio u Makedoniju, da zapovjediš nekima, da ne uče drukčije,
(IS) 1 Timothy 1 : 4 Niti da se bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koja čine više prepiranja, negoli gradnju Božju, što stoji na vjeri.
(IS) 1 Timothy 1 : 5 A svrha je zapovijedi ljubav iz čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne.
(IS) 1 Timothy 1 : 6 Od toga neki zastraniše i svrnuše u prazne govore.
(IS) 1 Timothy 1 : 7 Htjeli su da budu učitelji zakona, a da ne razumiju, ni što govore, ni što utvrđuju.
(IS) 1 Timothy 1 : 8 A znamo, da je zakon dobar, ako ga tko drži kako treba.
(IS) 1 Timothy 1 : 9 Znajući ovo, da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima, bezbožnicima i grješnicima, zločincima i nečistima, ubojicama oca i majke, krvnicima ljudskim,
(IS) 1 Timothy 1 : 10 Bludnicima, muželožnicima, Ijudokradicama, lažljivcima, krivokletnicima, i ako što drugo ima protivno zdravoj nauci,
(IS) 1 Timothy 1 : 11 Po evanđelju slave Blagoslovljenoga Boga, koje je meni povjereno.
(IS) 1 Timothy 1 : 12 Zahvaljujem onome, koji mi dade jakost, Kristu Isusu, Gospodinu našemu, što me je držao za vjerna i postavio u službu,
(IS) 1 Timothy 1 : 13 A prije sun bio hulitelj, i progonitelj i nasilnik; ali sam pomilovan, jer sam ne znajući učinio u nevjerstvu,
(IS) 1 Timothy 1 : 14 Ali je vanredno obilovala milost Gospodina našega s vjerom i ljubavi u Kristu Isusu.
(IS) 1 Timothy 1 : 15 Pouzdana je riječ i vrijedna da bude potpuno primljena, da je Krist Isus došao na svijet da spasi grješnike, od kojih sam prvi ja.
(IS) 1 Timothy 1 : 16 Ali sam zato bio pomilovan, da na meni prvome pokaže Isus Krist svu strpljivost za pouku onima; koji će vjerovati u njega za život vječni.
(IS) 1 Timothy 1 : 17 A kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova! Amen.
(IS) 1 Timothy 1 : 18 Ovu zapovijed predajem ti, sine Timoteju, po prijašnjim proročanstvima za tebe, da biješ u njima dobar boj,
(IS) 1 Timothy 1 : 19 Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši postadoše brodolomci u vjeri;
(IS) 1 Timothy 1 : 20 Među kojima su Himenej i Aleksandar, koje predadoh sotoni, da se nauče ne huliti,