(IS) 1 Timothy 6 : 1 Robovi, koji su god pod jarmom, neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli na ime Božje i na nauku.
(IS) 1 Timothy 6 : 2 A koji imaju vjernike za gospodare, neka ih ne cijene manje, što su braća, nego još bolje neka služe jer su vjernici i ljubljeni, koji nastoje da dobro čine. Ovo uči i svojski preporuči!
(IS) 1 Timothy 6 : 3 Ako li tko drukčije uči i ne pristaje na zdrave riječi Gospodina našega Isusa Krista i na nauku pobožnu,
(IS) 1 Timothy 6 : 4 Taj se je naduo i ne zna ništa, nego boluje od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda što postaje zavist, svađa, psovke, zle sumnje,
(IS) 1 Timothy 6 : 5 Neprestane razmirice ljudi, koji su u svojemu sudu pokvareni i bez istine, koji misle, da je pobožnost sredstvo za dobitak.
(IS) 1 Timothy 6 : 6 U istinu velik je dobitak pobožnost, kad je spojena sa zadovoljstvom.
(IS) 1 Timothy 6 : 7 Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet; bez sumnje ne možemo ništa ni odnijeti.
(IS) 1 Timothy 6 : 8 A kad imamo hranu i odjeću, ovim budimo zadovoljni!
(IS) 1 Timothy 6 : 9 Jer koji hoće da se obogate, upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude i škodljive želje, koje bacaju ljude u propast i pogibao.
(IS) 1 Timothy 6 : 10 Jer je korijen sviju zala lakomstvo, kojemu neki predavši se zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge.
(IS) 1 Timothy 6 : 11 A ti, o čovječe Božji, bježi od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti!
(IS) 1 Timothy 6 : 12 Bori se u dobroj borbi vjere, postigni život vječni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.
(IS) 1 Timothy 6 : 13 Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oživljuje, i Kristom Isusom, koji je položio pred Poncijem Pilatom svjedočanstvo, dobru ispovijest,
(IS) 1 Timothy 6 : 14 Da držiš ovu zapovijed neokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina našega Isusa Krista,
(IS) 1 Timothy 6 : 15 Što će ga u svoje vrijeme pokazati Blagoslovljeni i jedini vladalac, Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.
(IS) 1 Timothy 6 : 16 Koji jedini ima besmrtnost i prebiva u svjetlosti, kojoj se ne može pristupiti; kojega nitko od ljudi nije vidio, a niti može vidjeti; kojemu čast i vlast vječna! Amen.
(IS) 1 Timothy 6 : 17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga živoga, koji nam sve da je obilato za užitak;
(IS) 1 Timothy 6 : 18 Neka dobro čine, neka se obogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi i međusobno dijele.
(IS) 1 Timothy 6 : 19 Neka skupljaju sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu život istiniti!
(IS) 1 Timothy 6 : 20 O Timoteju, sačuvaj, što ti je povjereno, kloneći se nevaljalih i ispraznih riječi u govoru i prepiranja i lažno nazvanoga znanja,
(IS) 1 Timothy 6 : 21 Kojim neki hvaleći se otpadoše od vjere. Milost s tobom! Amen.