(IS) Micah 1 : 1 Riječ Gospodnja, koja dođe Miheji iz Morešeta u vrijeme kraljeva Judinih Jotama, Ahaza i Ezekije. O Samariji i Jerusalemu imao je on ova viđenja:
(IS) Micah 1 : 2 Čujte, sva plemena! Slušaj, zemljo i što prebiva u njoj! Svemogući Gospod podiže se na vas s tužbom, Svemogući iz svetoga hrama svojega.
(IS) Micah 1 : 3 Gle, već ostavlja Gospod mjesto svoje, silazi, hodi po visinama zemaljskim.
(IS) Micah 1 : 4 Pod njim se rastapaju gore, pucaju doline, kao vosak pred žeravicom, kao voda, što šumi niz strmen.
(IS) Micah 1 : 5 To sve zbog opačina Jakovljevih, zbog grijeha kuće Izraelove! Tko je skrivio otpad Jakovljev? Nije li Samarija? Tko je skrivio visine Judine? Nije li Jerusalem?
(IS) Micah 1 : 6 "Učinit ću od Samarije gomilu kamenja na njivi, rasadnik vinove loze. Pobacat ću kamenje njezino u dolinu. Otkrit ću joj temelje.
(IS) Micah 1 : 7 Svi rezani likovi njezini bit će razbijeni. Svi bludnički darovi njezini spalit će se u ognju. Sve ću idole njezine potrti, jer se je od plaće bludničke to posakupilo, neka to opet bude plaća bludnička!"
(IS) Micah 1 : 8 Zbog toga plakat ću i tugovati. Bos ću hoditi, bez gornje haljine. Podignut ću plač kao čagalji, podignut ću viku kao nojevi.
(IS) Micah 1 : 9 Nikada ne zacijeli rana što joj je zadana. Jest, gnoji se dalje sve do Jude. Zahvata ona glavni grad naroda mojega: Jerusalem.
(IS) Micah 1 : 10 Ne javljajte to u Gatu! Ne plačite u Akonu! U Bet-Leafri valjajte se po prahu!
(IS) Micah 1 : 11 Otidite, ljudi od Šafira, s golom sramotom! Stanovništvo Saanana ne izlazi. Tugovanje u Bet-Hazaelu ne da vam da ostanete tamo.
(IS) Micah 1 : 12 Za dobro svoje dršću stanovnici u Marotu, jer od Gospoda silazi nesreća do na vrata Jerusalema.
(IS) Micah 1 : 13 Brzo konje upregnite u kola, ljudi od Lakiša! On je bio početak grijehu kćeri sionske. Opačine Izraelove naučile su se u tebi.
(IS) Micah 1 : 14 Zato se daje i tebi raspusna knjiga, Morešet-Gate! Kuće u Akzibu prevarit će knezove Izraelove.
(IS) Micah 1 : 15 Baštinika tebi ću dovesti, stanovništvo u Mareši! U Adulam dolazi plemstvo Izraelovo.
(IS) Micah 1 : 16 Ošišaj glavu sebi do kože zbog ljubljene djece svoje! Učini glavu sebi golom naširoko kao u jastrijeba, jer se ona odvode od tebe.