(IS) Numbers 1 : 1 Prvi dan drugoga mjeseca, u drugoj godini po izlasku iz zemlje egipatske, reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj u Šatoru sastanka:
(IS) Numbers 1 : 2 "Izbrojite svu zajednicu sinova Izraelovih po plemenima i porodicama njihovim, tako da Izbrojite imena svih muških osoba, glavu po glavu.
(IS) Numbers 1 : 3 Od dvadeset godina i više izbrojite, ti i Aron, sve, koji mogu ići na vojsku u Izraelu, po četama njihovim.
(IS) Numbers 1 : 4 S vama neka bude po jedan muž od svakoga plemena, koji je poglavar porodice svoje.
(IS) Numbers 1 : 5 Ovo su imena muževa, koji neka vas pomažu:
(IS) Numbers 1 : 6 Od Rubena Elisur, sin Šedeurov, od Simeona Šelumiel, sin Surišadajev;
(IS) Numbers 1 : 7 Od Jude Nahšon, sin Aminadabov;
(IS) Numbers 1 : 8 Od Isakara Netanel, sin Zuarov;
(IS) Numbers 1 : 9 Od Zebuluna Eliab, sin Helonov;
(IS) Numbers 1 : 10 Od sinova Josipovih: od Efraima Elišama, sin Amihudov; od Manaseha Gamaliel, sin Pedahsurov;
(IS) Numbers 1 : 11 Od Benjamina Abidan, sin Gideonov;
(IS) Numbers 1 : 12 Od Dana Ahiezer, sin Amišadajev;
(IS) Numbers 1 : 13 Od Ašera Pagiel, sin Okranov;
(IS) Numbers 1 : 14 Od Gada Eliasaf, sin Deuelov;
(IS) Numbers 1 : 15 Od Naftalija Ahira, sin Enanov."
(IS) Numbers 1 : 16 To su, koji su bili pozvani iz zajednice. Bili su knezovi očinskih plemena svojih, poglavari tisućnija Izraelovih.
(IS) Numbers 1 : 17 Nato Mojsije i Aron pozvaše te muževe, koji su im bili označeni po imenu.
(IS) Numbers 1 : 18 Tada prvi dan drugoga mjeseca skupiše oni svu zajednicu i izbrojiše ih po plemenima i porodicama njihovim, tako da su izbrojili imena od dvadeset godina i više, glavu po glavu.
(IS) Numbers 1 : 19 Kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako ih on izbroji u pustinji Sinajskoj.
(IS) Numbers 1 : 20 Sinova od Rubena, prvorođenca Izraelova, po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 21 Izbrojenih od plemena Rubenova bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
(IS) Numbers 1 : 22 Sinova Simeonovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 23 Izbrojenih od plemena Simeonova bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
(IS) Numbers 1 : 24 Sinova Gadovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 25 Izbrojenih od plemena Gadova četrdeset i pet tisuća, šest stotina i pedeset.
(IS) Numbers 1 : 26 Sinova Judinih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 27 Izbrojenih od plemena Judina sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
(IS) Numbers 1 : 28 Sinova Isakarovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, to su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 29 Izbrojenih od plemena Isakarova pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
(IS) Numbers 1 : 30 Sinova Zebulunovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 31 Izbrojenih od plemena Zebulunova pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
(IS) Numbers 1 : 32 Sinova Josipovih: sinova Efraimovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji po imenima s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 33 Izbrojenih od plemena Efraimova četrdeset tisuća i pet stotina.
(IS) Numbers 1 : 34 Sinova Manasehovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 35 Izbrojenih od plemena Manasehova trideset i dvije tisuće i dvije stotine.
(IS) Numbers 1 : 36 Sinova Benjaminovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 37 Izbrojenih od plemena Benjaminova trideset i pet tisuća I četiri stotine.
(IS) Numbers 1 : 38 Sinova Danovih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle idi na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 39 Izbrojenih od plemena Danova šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
(IS) Numbers 1 : 40 Sinova Ašerovih po koljenima, porodicama i domovima njihovom, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 41 Izbrojenih od plemena Ašerova četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
(IS) Numbers 1 : 42 Sinova Naftalijevih po koljenima, porodicama i domovima njihovim, kad se izbroji s glave na glavu, svih muških osoba od dvadeset godina i više, što su mogle ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 43 Izbrojenih od plemena Naftalijeva pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
(IS) Numbers 1 : 44 To su izbrojeni, što su ih izbrojili Mojsije i Aron uz pomoć knezova Izraelovih, kojih je bilo dvanaest, po jedan za svako pleme njegovo.
(IS) Numbers 1 : 45 Izbrojeni su bili po porodicama svojim svi sinovi Izraelovi od dvadeset godina i više, svi, što su mogli ići na vojsku.
(IS) Numbers 1 : 46 Svih izbrojenih bilo je šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
(IS) Numbers 1 : 47 A Leviti po plemenu i porodicama svojim nijesu bili ubrojeni među njih.
(IS) Numbers 1 : 48 Gospod je naime bio rekao Mojsiju:
(IS) Numbers 1 : 49 "Plemena Levijeva nemoj brojiti među njih; ne uzimaj broja njegova s ostalim sinovima Izraelovim.
(IS) Numbers 1 : 50 Nego postavi Levite nad prebivalištem zakona i nad svim posuđem njegovim i nad svim, što pripada njemu. Oni neka prenose Šator i sve posuđe njegovo, neka mu služe, i neka tabore oko Šatora.
(IS) Numbers 1 : 51 Kad treba prenositi Šator, neka ga Leviti razlože, a kad Šator ima da stane, neka ga Leviti postave. Tko nije Levit, pa se približi njemu, neka se pogubi.
(IS) Numbers 1 : 52 Dok ostali sinovi Izraelovi tabore svaki u svojemu taboru, i svaki kod svoje zastave po četama svojim.
(IS) Numbers 1 : 53 Neka Leviti tabore oko prebivališta zakona. Tada neće provaliti gnjev na zajednicu sinova Izraelovih. Samo Leviti smiju obavljati službu kod prebivališta zakona."
(IS) Numbers 1 : 54 Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni su se ravnali sasvim po onom, što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.